Tradycyjne noworoczne spotkanie szydłowieckich krwiodawców odbyło się w minionym tygodniu w gościnnych murach PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego. Wśród zgromadzonych byli honorowi dawcy krwi, których na ziemi szydłowieckiej jest wielu, przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu oraz Ci, którzy wspierają krwiodawców, a także Ci którzy pomagają organizować akcje poboru krwi w Szydłowcu i sąsiednich gminach.

Gości powitał przedstawiciel zarządu szydłowieckich krwiodawców Jerzy Gawor, który w kilku zdaniach podsumował rok 2016. Mówił m.in., że w roku minionym zostało zorganizowanych na terenie powiatu szydłowieckiego trzynaście akcji poboru krwi. Pozwoliło to na pozyskanie 203 litrów życiodajnego płynu. Już od kilku lat Szydłowiec zapisuje się złotymi zgłoskami w historii krwiodawstwa, a organizowane u nas akcje są dużo bardziej owocne od tych organizowanych w innych miejscowościach. To skutkuje licznymi podziękowaniami i wyrazami uznania, a także odznaczeniami i medalami, jakie otrzymują nasi krwiodawcy.

Również to spotkanie było okazją do podziękowań, jakie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu skierowało do osób wspierających ideę honorowego dawstwa krwi.