W czasie ferii zimowych w dniu 23.02.2017 odbył się wyjazd do kina w Radomiu na film ,,Był sobie pies ‘’dla dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Organizatorem wyjazdu była Młodzieżowa Rada Miejska, a koordynatorami tego przedsięwzięcia Konrad Jóźwik i Paweł Barczyński. Podczas wycieczki młodym mieszkańcom gminy towarzyszyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz ,Burmistrz Artur Ludew, Radny Miejski Paweł Bloch i Radny Powiatowy Robert Górlicki. Wyjazd został sfinansowany przez Radę Miejską i Burmistrza Artura Ludwa. Dzięki hojności szydłowieckich cukierni ,,Proczka’’ i ,,Adamczyk” a także sklepu ,,Groszek” i Pani Danucie Michalskiej z okazji Tłustego Czwartku dzieci otrzymały pączki i soczki.