Budżet Obywatelski Mazowsza z nami zmieniaj mazowsze. Głosowanie od 20 wrzesnia do 10 października.

Już 20 września rusza głosowanie do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Można głosować aż na 2 projekty z Szydłowca!

Projekty z Szydłowca to:

• Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego – „Rock na Zamku”, czyli przegląd młodzieżowych zespołów rockowych odbywający się w szydłowieckim zamku. Realizacja projektu pomoże w integracji pokoleniowej dzieci i młodzieży z osobami starszymi. Koszt projektu wynosi 145 400 złotych.
Numer na liście do głosowania: 238


• Biblioteka Przyszłości. Projekt zapewnia rozwój i doposażenie szydłowieckiej biblioteki, która stanie się miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje lub po prostu spędzić miło czas przy książce. W planach jest zakup m. in. drukarki 3D i nowego sprzętu komputerowego. Koszt tego projektu to 55 800 złotych.
Numer na liście do głosowania: 229


Więcej informacji o BOM’ie znajda państwo na stronie.


Jak głosować?
• prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego; 
• w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy; 
• każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz; 
każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny; 
• głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się; 
• nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w  którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu; 
• wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe; 
• po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego; 
• na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.