Mężczyzna z dmuchawą do liście porządkuje ulice.

W uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu, zawarty został wykaz działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza.

Jednym z nich jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi używania dmuchaw do liści. Zakaz obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Kondolencje w związku ze śmiercią Marka Dziuby

Budżet Obywatelki Mazowsza
Do 16 listopada potrwa głosowanie w Budżecie Obywatelski Mazowsza. Również pojekt z Gminy Szydłowiec znalazł się na liście za sprawą Zespołu ds. Rozwoju Turystyki.

11 listopada

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Rada Miejska w Szydłowcu zapraszają na uroczystości miejskie z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Od wielu lat miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości były organizowane bardzo uroczyście. Niestety w 2020 roku, ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa SARS-CoV-2, wydarzenie to będzie miało nieco inny scenariusz.

Znicz

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji to czas, kiedy tłumnie odwiedzamy cmentarze, by pomodlić się na grobach naszych bliskich i znajomych. To jeden z niewielu dni w roku, kiedy zatrzymujemy się w codziennym zagonieniu za bardziej lub mniej ważnymi sprawami i w wyjątkowy sposób dociera do nas świadomość kruchości ludzkiego życia i jego celu. W tym roku, ze względu na epidemię, decyzją Rządu Polskiego cmentarze będą zamknięte.