KwestaOd wielu lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki organizuje na szydłowieckim cmentarzu kwestę, dzięki której odrestaurowano już wiele starych, pochodzących z XIX wieku nagrobków, będących nie tylko pamiątkami po mieszkańcach naszego miasta, ale również świadectwem kunsztu szydłowieckich kamieniarzy.

Także w tym roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, członkowie Chóru Miasta Szydłowca "Gaudium Canti", młodzież, a także przedstawiciele różnych organizacji i instytucji zbierali datki na renowację najstarszych szydłowieckich nagrobków.

Tradycją szydłowieckiej kwesty jest, że włączają się w nią gospodarze miasta, gminy i powiatu, udzielając akcji swojego cennego wsparcia. Także i w tym roku obecny był na cmentarzu Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, a także Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Zebrano ogółem kwotę 7094,60 zł, 3 euro i 10 eurocentów. Zebrane środki posłużą renowacji następnych nagrobków.