W celu umożliwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy Szydłowiec, Burmistrz Szydłowca stosownym zarządzeniem wprowadził się tzw. formę świadczenia rzeczowego, czyli możliwość odpracowania długu.

Przedmiotem świadczenia rzeczowego mogą być prace porządkowe, usługowe, remontowo- budowlane oraz pomocnicze prace administracyjne świadczone na rzecz Gminy. Spłata zadłużenia w formie pracy będzie dokonywana na podstawie umowy zawartej z Gminą na wniosek dłużnika.

O szczegóły dotyczące możliwości odpracowania długu, należy pytać w Referacie Komunalnym i Zarządu Dróg, ul. Słomiana 17 lub pod numerem tel. 48 617 86 56. Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie znajdziecie Państwo również w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego, w zakładce akty prawne/zarządzenia.