Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że w lipcu i sierpniu 2020 roku przeprowadzono zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szydłowiec.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Szydłowiec dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji przekazania środków, w kwocie 49.999,72 zł. Ilość unieszkodliwionego azbestu 175,29 Mg.

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Od 100 lat na Rynku Wielkim w Szydłowcu stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Jest on wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Monument, w hołdzie Naczelnikowi Narodu Polskiego ufundowali w 1920 roku mieszkańcy Szydłowca. Rokrocznie przy pomniku odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku „Tadeusz Kościuszko” został poddany pracom konserwatorskim.

Zyczenia Dzien Nauczyciela

Komunikat

W związku z wprowadzeniem od 10 października 2020 roku na terenie powiatu szydłowieckiego czerwonej strefy informujemy, że wszystkie wydarzenia kulturalne na terenie Gminy Szydłowiec zostają odwołane.
Urząd Miejski w Szydłowcu jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i monitoruje panującą na naszym terenie sytuację.

ARiMR

Środa 7 października będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.
Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020.