Grafika promująca konkurs Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję! Na niej narysowana jest dwójka dzieci w gospodarstwie rolnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Grafika ukazująca auto z informacją o obniżeniu podatku za transport.

Gmina Szydłowiec maksymalnie obniżyła stawki podatku od środków transportowych na 2021r., obecnie stawki te są najniższe w Polsce. Podatek został obniżony do minimalnych stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.10.2020r.

Park Niepodległości. Pomnik Pamięci Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Za nami kolejne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczciliśmy pamięć Bohaterów Narodowych w tradycyjny sposób rozpoczynając od Mszy Świętej, zamówionej przez Burmistrza Szydłowca i Radnych Rady Miejskiej w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Zygmunta.

Delegacja z Szydłowca w biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas podpisania umowy na dofinansowanie.

Dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Prezes Ciepłowni Miejskiej Dariusz Podgórski odbyli wizytę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Za nami bardzo trudny rok, w którym musieliśmy się zmierzyć ze stresem i obawami. Zrezygnować z wielu planów i nauczyć się żyć w innym niż dotychczas świecie. To był specyficzny czas również dla naszego samorządu, zarówno od strony finansowej jak i organizacyjnej.