W dniu 11 lipca, na nowo wybudowanym boisku do piłki nożnej plażowej nad szydłowieckim zalewem odbył się turniej dla młodzieży z rocznika 2004 i młodsi. Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, w turnieju wystąpiło 6 zespołów podzielonych na dwie grupy.

20 lipca 2020r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Od 100 lat na Rynku Wielkim w Szydłowcu stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Jest on wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Monument, w hołdzie Naczelnikowi Narodu Polskiego ufundowali w 1920 roku mieszkańcy Szydłowca. Rokrocznie przy pomniku odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest hasło „Łączy nas Mazowsze”.

10 lipca Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, które będą świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota jaką otrzymała Gmina Szydłowiec na ten cel to 135 tys. zł.