Dariusz Piasecki autor podręcznika o bezpieczeństwie

Ósmoklasiści z całej Polski będą uczyć się o bezpieczeństwie z podręcznika napisanego przez mieszkańca naszej gminy. Ponadto, w filmach instruktażowych dla młodzieży również wystąpili nasi mieszkańcy, a informacja o mieście i miejscowym liceum pojawia się wielokrotnie.

Mężczyzna z dmuchawą do liście porządkuje ulice.

W uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu, zawarty został wykaz działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza.

Kondolencje w związku ze śmiercią Marka Dziuby

Budżet Obywatelki Mazowsza
Do 16 listopada potrwa głosowanie w Budżecie Obywatelski Mazowsza. Również pojekt z Gminy Szydłowiec znalazł się na liście za sprawą Zespołu ds. Rozwoju Turystyki.

11 listopada

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Rada Miejska w Szydłowcu zapraszają na uroczystości miejskie z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Od wielu lat miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości były organizowane bardzo uroczyście. Niestety w 2020 roku, ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa SARS-CoV-2, wydarzenie to będzie miało nieco inny scenariusz.