Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa ma przyjemność zaprosić seniorów w wieku powyżej 60. roku życia do przystąpienia do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

9 lipca br. w szydłowieckim Ratuszu odbyło się podpisanie umowy o udzielenie dotacji dla Gminy Szydłowiec z budżetu Województwa Mazowieckiego. Samorząd gminny po raz kolejny skutecznie aplikował o dofinansowanie realizacji zadania, tym razem jest to „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”. Dofinansowanie przyznano Gminie Szydłowiec w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że zostały błędnie wysłane upomnienia za brak opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Nieprawidłowe monity dotyczą tych osób, które mają uregulowane opłaty za III i IV kwartał. Jeśli ktoś uiścił opłatę za te dwa kwartały, to jego upomnienie zostanie zweryfikowane i anulowane.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację, która spowodowana jest błędem programu komputerowego.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych,  konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.