Grafika przedstawia plakat afrykańskiego pomoru świń

Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki.

Wirus wywołujący tą chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF. Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do zatrzymania tej generującej straty finansowe, choroby.


Jak jest przenoszony afrykański pomór świń?:
• bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami,
• kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi ,
• kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.


Typowe objawy chorobowe u świń:
gorączka, utrata apetytu ,osowiałość, wymioty, zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu, pienisty wypływ z nosa, biegunka, niekiedy krwista, poronienia u ciężarnych loch, śmiertelność sięgająca niemal 100%.


Jak zapobiegać wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń?:
• dbaj o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń,
• zdezynfekuj sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy,
• utrzymuj świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących oraz domowych,
• upewnij się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.
W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.


TRANSPORT PADŁYCH/ZABITYCH ŚWIŃ
Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte ograniczeniami II i III:
• umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;
• przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.
Należy podkreślić, że w trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.
Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe standardy w zakresie ich szczelności m.in.
• muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu
• oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji danego środka transportu.
Zaleca się, aby środki transportu były dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami.
Dezynfekcja powinna być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe zwierzęta. Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia.

 

ASF 1000