Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Szydłowiec, iż prowadzony jest uzupełniający nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 do:
1. Sądu Rejonowego w Szydłowcu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich (liczba wybieranych ławników – 1).

Więcej...

Gmina Szydłowiec pozyskała 105 000,00 zł. w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”.To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
Szydłowiec skutecznie skorzystał z tej możliwości.

Więcej...

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Więcej...

24 maja 2020 roku przedstawiciele samorządu gminnego Szydłowca wspólnie z członkami Koła AK oddział Szydłowiec uczcili pamięć żołnierzy, którzy polegli w maju 1944 roku walcząc z niemieckim okupantem.
Biało - czerwone wiązanki kwiatów złożono przy obelisku upamiętniającym wydarzenia z czasów II Wojny Światowej w miejscowości Ciepła. Prezes Koła AK Zofia Pawlak odczytała wiersz Zdzisława Brońskiego „Niewolnictwo”.

Więcej...