Rada Seniorów14 lipca w szydłowieckim zamku spotkała się na swoim drugim posiedzeniu Szydłowiecka Rada Seniorów. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie działań samorządu – Burmistrza, Rady Miejskiej i gminnych jednostek pomocniczych, a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom starszej generacji naszych mieszkańców poprzez podejmowanie inicjatyw w celu ich realizacji.

Spotkanie, na którym obecny był także doradca Burmistrza Szydłowca Michał Kwiatek, prowadził przewodniczący Szydłowieckiej Rady Seniorów Kazimierz Zawadzki. Ponad dwugodzinną dyskusję poświęcono zebraniu postulatów programowych do planu działania Rady do końca bieżącego roku. Postulaty dotyczyły przede wszystkim pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym i zaspokojenia ich potrzeb socjalnych, jednak zgłoszono także postulaty współpracy ze środowiskiem młodzieży; w tym podjęcie wysiłów na rzecz reaktywacji ruchu harcerskiego.

Rada chce w najbliższej przyszłości nawiązać ścisły kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, by zgromadzić dane na temat stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie działania tych instytucji. Zgłoszono także postulat zorganizowania debaty na temat funkcjonowania szydłowieckiej służby zdrowia. Ważnym punktem dyskusji było omawianie propozycji uruchomienia i lokalizacji ośrodka pomocy dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także terenu przeznaczonego na uprawianie czynnej rekreacji seniorów. Obecny na spotkaniu opiekun Rady z ramienia Burmistrza Szydłowca, Michał Kwiatek, udzielał szczegółowych informacji na temat możliwości realizacji poszczególnych postulatów. Poinformował między innymi o realizowanym właśnie projekcie Burmistrza Szydłowca uruchomienia pierwszej siłowni na wolnym powietrzu, z której mogliby korzystać także seniorzy.

Zgłaszano także postulaty poprawy infrastruktury miejskiej - między innymi budowy parkingu przy sąsiadującej z cmentarzem ulicy Brzozowej, remontu ulic Szydłowieckiego, Kamiennej, a także chodnika przy pawilonach handlowych na ulicy Kolejowej. Zgłoszono postulat wykonania badania wody w znajdujących się na terenie miasta ogólnodostępnych ujęciach, tzw. stokach. Zebrani ustalili, że Rada będzie się spotykać nie częściej niż raz na kwartał, a w przerwach pomiędzy spotkaniami pracować będzie jej Prezydium, przygotowując materiały i informacje na spotkania ogólne. Następne spotkanie zaplanowano na koniec września. Mają na nim zostać przedstawione zebrane i ujęte w program konkretnych działań zebrane postulaty programowe.


Sport

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...

Kultura

Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...

Bieżące

Trzy dni atrakcji, czyli majówka w Szydłowcu

Tegoroczne Zygmunty osiągają pełnoletność. Już po raz osiemnasty zapraszamy do wspólnego...

Więcej...
Fundusze europejskie dla mieszkańców

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej...

Więcej...
Uwaga. Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną Alarm...

Więcej...
Dofinansowanie wypoczynku zimowego i zajęć pozalekcyjnych

Dwadzieścia organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Szydłowiec otrzymało...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej w...

Więcej...
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w...

Więcej...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Więcej...