XIV sesja Rady Miejskiej30 października 2015r. w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk wraz z radnymi, a także  Burmistrz Artur Ludew wspólnie z zastępcą Edwardem Borkiem podziękowali za wieloletnią pracę w samorządzie gminnym Pani Krystynie Jachowskiej - Sadurze, która przeszła na emeryturę.

Życząc samych pogodnych chwil w tym nowym etapie życia, Burmistrz podkreślił, że wiedza Pani Krystyny i rzetelność w pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Szydłowiec zasługują na najgłębszą wdzięczność i szacunek oraz była przykładem dla kolejnych pokoleń pracowników samorządowych. W dalszej części obrad Radni podjęli uchwały w sprawie:

- rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu;

- wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2016 – 2019;

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.;

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec;

- uchylenia Uchwały Nr 53/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu negatywnej opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie 14 296,80 zł;

- ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

- utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu;

- ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu.
Radni miejscy zapoznali się także z informacją o stanie i realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2015r. Odczytano również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury. Przewodniczący Rady Marek Artur Koniarczyk przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. Radnym zaprezentowano również dokument pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025”, ze zmianami, które zostały wprowadzone po konsultacjach z mieszkańcami.

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...

Kultura

Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...

Bieżące

Ogólnopolska Karta Seniora w Szydłowcu

Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz...

Więcej...
Dotacja na kanalizację

9 lipca br. w szydłowieckim Ratuszu odbyło się podpisanie umowy o udzielenie dotacji dla Gminy...

Więcej...
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w...

Więcej...
Komunikat Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że zostały błędnie wysłane upomnienia za brak opłaty za...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...