Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Szydłowiec, wakacje nie dla wszystkich są czasem odpoczynku. To również czas intensywnych prac remontowych i inwestycyjnych w naszej gminnie. W wielu miejscach powstają nowe chodniki, modernizujemy parkingi, dowieszamy oświetlenie uliczne, wkrótce rozpoczną się roboty na ulicy Mickiewicza, gdzie zostanie położona nowa nawierzchnia drogi. Z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskaliśmy dotację na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadek Komorniki. Przebudowywana będzie również droga w Ciechostowicach, na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyremontowane zostaną także drogi w miejscowościach Zdziechów Działy i Szydłówek.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kanalizacji w ulicy Krótkiej w Szydłowcu. Mamy opracowaną dokumentację na budowę kanalizacji w ulicach Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowskiw Szydłowcu, obecnie staramy się o pozyskanie dotacji na wykonanie tego zadania. Ponownie ogłoszony zostanie także przetarg na dokumentację budowy kanalizacji w miejscowościach Barak i Wola Korzeniowa. W minionym tygodniu zakończył się kolejny etap modernizacji budynku OSP w Majdowie. Przed nami drugi etap zadania, jakim jest budowa budynku socjalnego na ul. Piaskowej w Szydłowcu. Plac budowy został przekazany wykonawcy.

Obecnie trwają również prace przy zadaniach o wykonanie których wnioskowali mieszkańcy, składając stosowne projekty do I edycji budżetu obywatelskiego. Na osiedlu „Nad Zalewem”, przy ulicy Mickiewicza powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Utworzono dwie siłownie zewnętrzne, jedną na osiedlu „Wschód” w Szydłowcu, a drugą w miejscowości Majdów. Wkrótce w ramach budżetu obywatelskiego zostanie wykonane boisko do piłki plażowej w miejscowości Sadek, chodnik w Woli Korzeniowej oraz zadaszenie sceny i grilla przy remizie straży pożarnej w Wysokiej. Jednocześnie przypominam, że trwają formalności dotyczące II edycji budżetu obywatelskiego Gminy Szydłowiec. Do weryfikacji formalnej zgłoszonych zostało czternaście projektów. Te zadania, które są zgodne z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego zostaną podane do wiadomości publicznej. W dniach od 15 lipca do 14 sierpnia będzie trwało głosowanie, od wyniku którego będzie zależało to, który ze zgłoszonych projektów zostanie zrealizowany. Zachęcam do udziału w tym głosowaniu, aktywna postawa obywatelska świadczy o wspólnym poczuciu odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie. Szczegóły dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok – regulamin, terminy i procedury dostępne są na www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed samorządem gminnym to rekultywacja zalewu i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika. Mamy przygotowaną i skonsultowaną z mieszkańcami koncepcję planowanych prac.

Trwają prace nad strategicznymi dokumentami, które są niezbędne przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. W sierpniu będziemy mieli gotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przy tworzeniu którego uczestniczyły gminne instytucje oraz mieszkańcy składający ankiety. Dokument ten pozwoli naszej gminie wnioskować o dotacje na zakup i montaż instalacji służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Przygotowywany jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2016 -2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Trwają również prace na przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym zawarte będą zmiany planowane w naszej przestrzeni publicznej służące poprawie życia mieszkańców, a także wynikające z tych zmian infrastrukturalnych, procesy przemian społecznych i ekonomicznych. Do tworzenia tego programu zaprosimy również mieszkańców organizując konsultacje społeczne.

Podpisałem zarządzenie dotyczące programu lojalnościowego „Mieszkasz w Szydłowcu kupujesz w Szydłowcu”. Do udziału w tym programie zachęcam zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców. Wkrótce zorganizujemy akcję promującą to przedsięwzięcie.

Na spotkanie dotyczące programu lojalnościowego, które odbyło się 19 maja przed ratuszem, zaprosiliśmy także lokalnych artystów, aby mogli się porozumieć z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na Rynku Wielkim i pobliskich ulicach. Doszło wtedy do pierwszych ustaleń dotyczących porozumienia przedsiębiorcy z artystami, czego przykład mamy na ul. Radomskiej. Gratuluję inicjatywy i serdecznie zachęcam kolejne osoby do podejmowania takiej współpracy.

Kolejnym działaniem gminy mającym na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców jest przedłożona do konsultacji Społecznej Radzie Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Szydłowca uchwała dotycząca ulg podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Komisje Rady Miejskiej na wspólnym posiedzeniu pozytywnie rozpatrzyły wniosek dotyczący zmniejszenia opłat dla przedsiębiorców za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto został przedłożony do konsultacji projekt stanowisko Rady Miejskiej w sprawie uznania „Piaskowca Szydłowieckiego”, jako produktu o szczególnym
znaczeniu dla regionu.

Za nami wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in.: Szydłowieckie Zygmunty, Jubileusz 70 - lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Szydłowianka” Szydłowiec, Gala Boksu Zawodowego, a także XXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku. Wymienione wydarzenia oraz wiele innych, o których piszemy w kwartalniku, odbiły się szerokim echem i pozwoliły na pozytywną promocję miasta i gminy w prasie, radiu i telewizji. Przed nami kolejne duże imprezy, które zapewne przyciągną do Szydłowca wiele osób. Już w najbliższy weekend - 10 lipca zapraszam do udziału w Festiwalu Disco Polo, którego gwiazdą w tym roku będzie Kate Ryan. A tydzień później, tj. 16, 17 lipca będziemy w Szydłowcu gościć miłośników rockowego grania. Festiwal im. Andrzeja Siewierskiego „Rock na zamku” to wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Na zamkowym dziedzińcu wystąpi AZYL P. i Przyjaciele, m.in. Ania Rusowicz i Maciej Silski.

Po raz kolejny miałem przyjemność wręczyć przedstawicielom organizacji pozarządowych umowy na dofinansowanie wypoczynku letniego. 65 tysięcy złotych zostało rozdysponowane pomiędzy 21 organizacji, wśród których były takie z wieloletnim doświadczeniem oraz te dopiero rozpoczynające swoją działalność społeczną. W tym roku po raz pierwszy samorząd dofinansował także organizacje różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji seniorów z Gminy Szydłowiec. Liczę, że te pieniądze pozwolą uatrakcyjnić letni czas.

Podczas wakacyjnych wyjazdów zachęcam do promowania Szydłowca poprzez udział w zabawie „I love Szydłowiec” i zrobienie zdjęcia z naklejką, którą można odebrać w kancelarii Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Wydziału Informacji i Promocji.

W związku z zakończeniem roku szkolnego serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i życzę bezpiecznego i miłego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku

Artur Ludew
Burmistrz Szydłowca 

Sport

Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Międzynarodowy Turniej Shinkyokushinkai

Trzynastu zawodników z Akademii Karate Szydłowiec reprezentowało nasze miasto w V...

Więcej...

Edukacja

IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...
„Szkoła Pamięta”

W Sadku są takie miejsca, o których trzeba pamiętać, wiedzą o tym pracownicy i uczniowie...

Więcej...

Kultura

Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...

Bieżące

Nowy pełnomocnik ds. kontaktów z Beynes

Jednym z miast partnerskich Szydłowca jest francuskie miasto Beynes. Kilkuletnia wymiana...

Więcej...
Gratulacje i życzenia

W grudniu 2019 roku zainaugurowano pierwszą kadencję Młodzieżowego Sejmiku Województwa...

Więcej...
Nowy samochód dla OSP Szydłowiec

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Szydłowiec ma do dyspozycji nowy samochód ratowniczo –...

Więcej...
Bezpłatne kursy komputerowe

Osoby w wieku 44+ zapraszamy na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera oraz praktycznych aspektów...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca


Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...