Informacje dotyczące regulacji prawnych i najważniejszych aspektów prowadzenia działalności w Polsce można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: www.paiz.gov.pl.