Szanowni Mieszkańcy,

Czas szybko mija, za nami kolejny kwartał pracy samorządu, realizacji wielu inwestycji i zmian w szydłowieckiej przestrzeni publicznej.

Okres wakacyjny sprzyja długim spacerom, coraz więcej turystów odwiedza Szydłowiec, dlatego dbamy o nasz wizerunek, a nasze służby komunalne pracują ze zdwojoną siłą.
Sprzątanie ulic, wykaszanie traw i utrzymanie miejskich klombów kwiatowych wymaga, szczególnie w okresie letnim dużych nakładów pracy. Ukwiecanie miasta, z pewnością uatrakcyjni naszą przestrzeń publiczną. Przy tej okazji dziękuję za udział we wspólnym sadzeniu kwiatów i zapraszam do uczestnictwa w kolejnych takich akcjach.

Okres wakacyjny to czas wzmożonych prac inwestycyjnych i remontowych. Rozpoczęły się m.in. prace w placówkach oświatowych. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 będzie remontowany dach oraz zostaną przeprowadzone inne niezbędne prace remontowe i porządkowe.

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 przeprowadzony zostanie m.in. remont instalacji odgromowej oraz wymiana oświetlenia awaryjnego.

W wybranych pomieszczeniach będą m.in. odmalowywane ściany i wymieniane podłogi. Zakupimy również nowe wyposażenie – stoliki, krzesła i dywany.
14 lipca mamy otwarcie ofert w przetargu na modernizację szkoły w Majdowie – zadanie to będzie polegało na odwodnieniu, osuszeniu budynku, wykonana zostanie m.in.: izolacja fundamentów, kanalizacja deszczowa i remont posadzek piwnic.

W PSP w Wysokiej wymieniony będzie piec centralnego ogrzewania i okna na I piętrze. W PSP w Sadku zaplanowany jest remont placu zabaw oraz rozbudowa infrastruktury sportowej.

Remonty w szkołach nie zakończą się wraz z latem. Mamy opracowaną dokumentację na remont posadzki hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II i poszukujemy form dofinansowania tego przedsięwzięcia, które według kosztorysu opiewa na kwotę około 194.500,32 zł. brutto. Ponadto zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu auli – planowany termin realizacji to 15 listopada 2017r. Przy okazji tematu szkół, pragnę Państwa poinformować, że spełniliśmy wszystkie warunki, aby w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku utworzyć szkołę muzyczną. Teraz czekamy na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od której jest uzależnione to, czy będziemy mieli gminną szkołę muzyczną. Dodam, że zebraliśmy deklaracje nauczycieli, którzy chcą u nas uczyć gry na instrumentach oraz deklaracje od rodziców, którzy są zdecydowani edukować muzycznie swoje dzieci. Liczymy w tej sprawie na pozytywną opinię Ministerstwa, co pozwoli nam podjąć kolejne działania, tak aby już od września w murach szkoły w Sadku na dobre zagościła muzyka.

Zdając sprawozdanie z szeregu inwestycji, które realizuje gmina, nie sposób nie wspomnieć że trwają prace przy modernizacji szydłowieckiego zalewu i zagospodarowaniu terenu wokół akwenu. Obecnie realizujemy etap pierwszy, na który składa się remont tamy, oczyszczenie zbiornika wodnego i rekultywacja terenów zielonych. Przy zalewie powstaną nowe miejsca wypoczynku z altanami grillowymi, pole namiotowe i dwa boiska do piłki plażowej. Wytyczymy alejki spacerowe z piaskowca oraz wykonana będzie linia energetyczna. Pierwszy etap prac przy zalewie planujemy zakończyć do 30 maja 2018 roku. Do końca 2018 roku potrwa drugi etap realizacji tego zadania, na który składa się m.in.: budowa zaplecza rekreacyjnego - amfiteatr, molo, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark, wyciąg do nart wodnych oraz dwa odkryte baseny dla dzieci. Budowa zaplecza restauracyjnego z kręgielnią i miejscami noclegowymi to plan do realizacji na lata 2019 -2020, będzie to etap trzeci zwieńczający całe to przedsięwzięcie. Przy okazji realizacji tej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu i wzdłuż ulicy Partyzantów powstanie około 150 nowych miejsc parkingowych.

Co do innych zadań inwestycyjnych, to zakończone zostały prace przy realizacji zadania „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu”, 12 lipca odbył się odbiór budowlany budynku. Ponadto, mamy wykonaną dokumentację projektową na termomodernizację budynków socjalnych, które leżą na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku na dofinansowanie tego zadania.

30 maja została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”. Przydomowe oczyszczalnie powstaną w 85 gospodarstwach domowych z naszego terenu. To przykład na kolejne już, po montażu instalacji fotowoltaicznych, działania samorządu gminnego, które dają bezpośrednią i wymierną korzyść mieszkańcom naszej gminy. Jesteśmy po odbiorze drogi w Łazach. Całkowita wartość robót wynosiła 291.966,10 zł. Trwają prace przy przebudowie drogi w Ciechostowicach.

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa kolejnych ulic na „Osiedlu nad Zalewem”. Wykonawca przejął teren budowy i wkrótce ruszą prace na ulicach Kochanowskiego oraz Spacerowej. Na rok 2018 zaplanowana jest budowa ulicy Parkowej.

14 czerwca podpisałem umowę z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi Chustki-Zdziechów, odcinek Zdziechów Działy, roboty zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym. Trwają remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych, prace dotyczą uszkodzeń o powierzchni prawie 9000 m2. Poprawiamy jakość dróg gminnych poprzez wbudowanie w ich strukturę destruktu, dotyczy to m.in. drogi w Rybiance, Marywilu, Wysocku i na Książku Majdowskim.

Przygotowujemy dokumentację na budowę dróg gminnych w ulicy Wymysłów oraz w miejscowościach Zastronie, Barak i Hucisko, przebudowę drogi w Jankowicach i Długoszu.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki oraz ścieżki rowerowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Partyzantów i Folwarcznej do zalewu. Pozytywne zmiany szykują się na ulicy Polnej w Szydłowcu. Gmina zawarła porozumienie z Panem Konstantym Nitkiem, w ramach którego przygotujemy dokumentację techniczną przebudowy ulicy Polnej. Pan Konstanty Nitek w roku bieżącym wykona podbudowę drogi, a następnie gmina w 2018 roku wykona nakładkę asfaltową.

Zakończyła się budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Szydłowcu oraz II etap budowy chodnika w Sadku.
Ponadto w Sadku w porozumieniu z Powiatem Szydłowieckim realizowana jest budowa parkingu przy drodze powiatowej, co jest kolejnym dowodem na bardzo dobrą współpracę między samorządem gminnym i powiatowym. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na budowę chodnika przy ul. Moniuszki i ul. Kościuszki w Szydłowcu, a także na budowę chodnika przy drodze gminnej prowadzącej do Woli Korzeniowej. Trwa I etap budowy gminnej świetlicy wiejskiej w Chustkach.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję zagospodarowania kina Górnik. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu przystępujemy teraz do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji kina Górnik” z firmą, której koncepcja zajęła pierwsze miejsce w naszym konkursie. Przypominam, że w maju złożyliśmy wniosek do RPO WM na zadanie „Rozwój Aktywności Społeczno - Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu.

Szanowni Państwo, wiele pracy wkładamy w poszerzenie naszej oferty inwestycyjnej. Dążymy, aby w ciągu najbliższego kwartału gminne tereny inwestycyjne zostały powiększone do ok. 6 ha. Prowadzone są także prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu gminna oferta inwestycyjna zostanie powiększona o kolejne grunty, co w sumie da ok. 12 ha, które będziemy mogli zaoferować inwestorom. Aktualnie opracowywana jest także dokumentacja projektowa przedłużenia ul. Leśnej oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Stworzony został dwujęzyczny dział na naszej stronie internetowej dedykowany inwestorom, a w najbliższym czasie zostanie ustawiona reklama dotycząca terenów inwestycyjnych przy trasie S -7.

Drodzy Mieszkańcy, już po raz kolejny zachęcam do udziału w naszym Budżecie Obywatelskim. Do III edycji BO zgłoszonych zostało 14 projektów. Wzorem lat poprzednich głosowanie na zaproponowane przez mieszkańców projekty będzie trwało od 16 lipca do 14 sierpnia. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w głosowaniu.

Wdrażany jest program rozwoju turystyki w Gminie Szydłowiec. Młodzi mieszkańcy, którzy wzięli udział w warsztatach na przewodników miejskich, spotykają się z turystami i oprowadzają ich po Szydłowcu, co jest bardzo pozytywnie odbierane przez naszych gości. Dla młodzieży natomiast jest to pozytywne i cenne doświadczenie. Ożywiamy nasz rynek w słoneczne niedziele, zapraszając do plenerowych występów oraz udostępniając płytę rynku na wystawy i stoiska handlowe z rękodziełem. Te działania spotkały się z dobrym odbiorem zarówno mieszkańców, jak i turystów, będziemy je kontynuować, tym bardziej, że Miejska Informacja Turystyczna odnotowała znaczy wzrost ruchu turystycznego odwiedzin Szydłowca, szczególnie przez grupy zorganizowane liczące po kilkadziesiąt osób.

Podsumowując, pragnę Państwa jeszcze raz zachęcić do udziału w programie lojalnościowym „Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu”. Karty uprawniające do rabatów na zakupy i usługi wydawane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Nadmieniam również, że Urząd Miejski w Szydłowcu korzysta z aplikacji Alertownik.pl, która pozwala zgłaszać wszelkie usterki występujące na terenie gminy bezpośrednio do wydziałów merytorycznych. Korzystanie z alertownika pozwala na skrócenie czasu reakcji,
a tym samym szybkie rozwiązanie problemu.

Na zakończenie życzę wszystkim Państwu wspaniałego wypoczynku podczas tego lata, zapraszam do śledzenia naszych działań i zachęcam do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach na terenie miasta i gminy.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...

Kultura

Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...

Bieżące

Niedziela w rytmie Disco

2 sierpnia na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego – Szydłowianka Szydłowiec odbył się 9...

Więcej...
Szydłowiec bohaterom Powstania Warszawskiego

76 lata temu Warszawiacy wystąpili zbrojnie przeciwko okupującym stolicę. Walki powstańcze...

Więcej...
Rolniku, przygotuj się do spisu!

 
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego...

Więcej...
Pomidzi Hit Festiwal

W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia na stadionie Szydłowianki Szydłowiec odbędzie się dziewiąta...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we miejscowości Sadek gmina Szydłowiec

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych...

Więcej...