Absolutorium

14 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Szydłowca Artur Ludew otrzymał absolutorium za 2017 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 rok, a Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedłożyła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok budżetowy.


Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016r. W trakcie roku budżet wielokrotnie korygowano. Planowane dochody zwiększono w sumie o kwotę 5.615.573 zł, a wydatki o kwotę 7.011.202 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 71.198.544,97 co stanowiło 97,83% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 68.447.981,71 zł, tj. 100,25% planu, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.750.563,26 zł, tj. w 61,13 % planu.
Wydatki budżetowe w 2017 roku zrealizowano w kwocie 70.804.517,55 co stanowi 94,7% planu.
Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na opiekę społeczną – 36,18% i na oświatę 34,01% ogółu wydatków.
W 2017 roku z budżetu gminy przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 3.263.905,37 zł., tj. 99,1% planowanych dotacji.

Przedłożone sprawozdania otrzymały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po głosowaniu burmistrz Szydłowca Artur Ludew i skarbnik Iwona Czarnota odebrali liczne gratulacje, które złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz obecni goście.

Burmistrz Artur Ludew w swoim wystąpieniu podziękował za absolutorium i pozytywną ocenę swojej działalności, zaznaczając, że na wykonanie budżetu złożyła się praca wielu osób. Podziękował także za współpracę i zaangażowanie wszystkim pracownikom samorządu gminnego oraz jednostek gminnych i sołtysom.

 

 

Płatności bezgotówkowe

Sport

Młodzi karatecy uczyli się bawiąc

25 osób z organizacji Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec,...

Więcej...
XXIX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku

24 czerwca po raz XXIX odbył się Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku. Wydarzenie zgromadziło...

Więcej...
5 medali z Heros Cup 2018

Nasi zawodnicy karate wiedzą jak zdobywa się medale. 10 czerwca br. reprezentacja Kyokushin...

Więcej...
Sukces naszych na Turnieju Karate

2 czerwca 2018 r. w hali sportowej przy ulicy Żytniej w Kielcach odbyła się kolejna edycja...

Więcej...

Edukacja

Interaktywne tablice dla szkół

Gmina Szydłowiec pozyskała wsparcie finansowe z „Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej...

Więcej...
Laureatki konkursu plastycznego

Patrycja Głowacka z klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku,...

Więcej...
„Mali Odkrywcy” z wyróżnieniem

10 maja 2018 r. w piękny słoneczny dzień odbył się I Integracyjny Przegląd Piosenki Ludowej pod...

Więcej...
Nauczyciele wystawili „Kota w butach”

Wspaniała scenografia, pomysłowe kostiumy, świetne kreacje aktorskie, a do tego wpadające w ucho...

Więcej...

Kultura

„SURREALIZM” - obejrzyj wystawę

5 lipca w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda...

Więcej...
DANCE PARTY

W piątkowy wieczór 6 lipca odbyło się huczne powitanie wakacji, a to wszystko za sprawą DANCE...

Więcej...
Rekreacyjnie do Zakopanego

Fundacja Pro Edu Cadis z Szydłowca zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z...

Więcej...
WiankiWIANKI '2018

SCK – Zamek, już tradycyjnie, zaprasza do wspólnej zabawy podczas imprezy plenerowej WIANKI'...

Więcej...