Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Szydłowcu informuje, że w dniu 8 marca 2016 roku, w godzinach od 12.00 do 15.00 nastąpi okresowy brak w dostawie wody dla mieszkańców Szydłówka na odcinku od obwodnicy S-7. Braki wody związane są z pracami Firmy DRAGADOS przy budowie drogi ekspresowej S-7 i polegają na wymianie infrastruktury wraz ze zmianą położenia linii wodnych. Po wznowieniu dostawy wody prosimy mieszkańców o zrzut zastanej wody z własnych instalacji domowych do kanalizacji. Przez kilka godzin może być wyczuwalny zapach chloru, który Spółka dozuje do instalacji w celu eliminacji zagrożeń bakteriologicznych. Przez cały etap prac Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu będzie dokonywać automonitoringu sieci. Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej.

Z poważaniem
Dariusz Kujbida - Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Szydłowcu.