28 grudnia 2018r. podczas IV sesji Rady Miejskiej, radni głosowali nad budżetem, zatwierdzając plan dochodów i wydatków gminy Szydłowiec na rok 2019.
Zanim przystąpiono do głosowania nad tą najważniejszą dla działań samorządu uchwałą, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej gminy, Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła projekt budżetu na 2019 r.

Zakłada on plan dochodów w wysokości 76.218.944 zł. Z planowanych dochodów wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 70.372.720 zł i majątkowe w wysokości 5.846.224 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 79.261.737 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 68.102.323 zł i majątkowe na kwotę 11.159.414 zł.

Radni zapoznali się także z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie i bez żadnych uwag zaopiniowała projekt budżetu.
Również pozytywną opinię Komisji Budżetu przedstawiła jej przewodnicząca radna Anna Majstrak.
- Po dokładnej analizie planu finansowego Komisja Budżetu Rady Miejskie stwierdziła, że dochody oraz wydatki zaplanowane na rok 2019 są realistyczne. Uzależnione one będą w głównej mierze od wpływów z podatków, sprzedaży działek oraz środków zewnętrznych, tj. dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez instytucje zewnętrzne – poinformowała Anna Majstrak.

- Budżet na rok 2019 zakłada realizację ponad sześćdziesięciu zadań inwestycyjnych. W planach jest m.in. kontynuacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu”, to szczególnie ważne zadania. Wspomnę także o budowie dróg w miejscowościach Hucisko i Szydłówek, których budowa planowana jest z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto bieżący rok budżetowy będzie w naszej gminie również czasem realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. W planie wydatków na 2019 rok zostały zarezerwowane środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – dodała przewodnicząca Komisji Budżetu.

W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych obecnych na sali obrad. Trzynaście głosów było za, jeden wstrzymujący się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk podziękował za prace nad rocznym planem dochodów i wydatków gminy Burmistrzowi Szydłowca, pani Skarbnik i pracownikom miejskiego ratusza oraz życzył 100% realizacji budżetu.
Podziękowania złożył również Burmistrz Artur Ludew, który powiedział, że przyjęty budżet jest na miarę możliwości naszej gminy i uwzględnia wiele potrzeb inwestycyjnych, na realizację których mieszkańcy oczekują. Zaznaczył, że gmina nie jest w stanie zrobić jednocześnie wszystkich potrzebnych zadań, niemniej te zaplanowane do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy nie budzą kontrowersji i dołoży wszelkich starań, aby były wykonane w jak największym procencie.

Płatności bezgotówkowe

Sport

IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP O PUCHAR BURMISTRZA

W niedzielę 07.07.2019 r. na Orliku w Majdowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych...

Więcej...
XXX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku

30 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników biegania na XXX edycję Ogólnopolskiego Biegu...

Więcej...
Międzynarodowy turniej z medalami dla naszych

9 marca br. reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec, w...

Więcej...

Edukacja

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU SZKOŁY

"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą...

Więcej...
obchody w Wysokiej Uroczystości rocznicowe w Wysokiej

28 maja br., w 75 rocznicę wydarzeń w Wysokiej koło Szydłowca odbyły się uroczystości rocznicowe...

Więcej...
Wędrówki regionalneWędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej – ostatnia odsłona…

15 maja br. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi...

Więcej...
dzień matemtykiDzień matematyki w PSP w Sadku

Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki....

Więcej...

Kultura

Festiwal muzyki disco- polo

14 lipca na stadionie Szydłowianki Szydłowiec odbył się 8 Pomidzi Hit Festiwal. Zabawa trwała do...

Więcej...
Rock Beer Fest

Sezon imprez plenerowych w Szydłowcu w tym roku jest wyjątkowo obfity. Mocno rockowy wieczór...

Więcej...
Radomskie Stowarzyszenie Pokoleń na zamku w Szydłowcu

16 czerwca w sali kominkowej szydłowieckiego zamku spotkali się na tradycyjnym, corocznym...

Więcej...
Festiwal Rock Beer Fest

30 czerwca br. nad zalewem w Szydłowcu, pod patronatem Burmistrza Szydłowca odbędzie się...

Więcej...