28 grudnia 2018r. podczas IV sesji Rady Miejskiej, radni głosowali nad budżetem, zatwierdzając plan dochodów i wydatków gminy Szydłowiec na rok 2019.
Zanim przystąpiono do głosowania nad tą najważniejszą dla działań samorządu uchwałą, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej gminy, Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła projekt budżetu na 2019 r.

Zakłada on plan dochodów w wysokości 76.218.944 zł. Z planowanych dochodów wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 70.372.720 zł i majątkowe w wysokości 5.846.224 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 79.261.737 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 68.102.323 zł i majątkowe na kwotę 11.159.414 zł.

Radni zapoznali się także z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie i bez żadnych uwag zaopiniowała projekt budżetu.
Również pozytywną opinię Komisji Budżetu przedstawiła jej przewodnicząca radna Anna Majstrak.
- Po dokładnej analizie planu finansowego Komisja Budżetu Rady Miejskie stwierdziła, że dochody oraz wydatki zaplanowane na rok 2019 są realistyczne. Uzależnione one będą w głównej mierze od wpływów z podatków, sprzedaży działek oraz środków zewnętrznych, tj. dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez instytucje zewnętrzne – poinformowała Anna Majstrak.

- Budżet na rok 2019 zakłada realizację ponad sześćdziesięciu zadań inwestycyjnych. W planach jest m.in. kontynuacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu”, to szczególnie ważne zadania. Wspomnę także o budowie dróg w miejscowościach Hucisko i Szydłówek, których budowa planowana jest z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto bieżący rok budżetowy będzie w naszej gminie również czasem realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. W planie wydatków na 2019 rok zostały zarezerwowane środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – dodała przewodnicząca Komisji Budżetu.

W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych obecnych na sali obrad. Trzynaście głosów było za, jeden wstrzymujący się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk podziękował za prace nad rocznym planem dochodów i wydatków gminy Burmistrzowi Szydłowca, pani Skarbnik i pracownikom miejskiego ratusza oraz życzył 100% realizacji budżetu.
Podziękowania złożył również Burmistrz Artur Ludew, który powiedział, że przyjęty budżet jest na miarę możliwości naszej gminy i uwzględnia wiele potrzeb inwestycyjnych, na realizację których mieszkańcy oczekują. Zaznaczył, że gmina nie jest w stanie zrobić jednocześnie wszystkich potrzebnych zadań, niemniej te zaplanowane do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy nie budzą kontrowersji i dołoży wszelkich starań, aby były wykonane w jak największym procencie.

Płatności bezgotówkowe

Sport

Grali o Puchar Burmistrza

W ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szydłowcu w dniu 13 stycznia odbył...

Więcej...
medale dla zaowdników SKKK MUSHINZłoto i brąz dla zawodników SKKK MUSHIN

W ubiegłą niedzielę, 14 października dwoje zawodników z szydłowieckiego klubu Karate Kyokushin...

Więcej...
VIII TURNIEJ Ochotniczych Straży Pożarnych

1 września 2018 r. druhowie z gminnych jednostek OSP stanęli do rywalizacji sportowej na...

Więcej...
Młodzi karatecy uczyli się bawiąc

25 osób z organizacji Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec,...

Więcej...

Edukacja

Pieniądze dla PSP nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego otrzymała...

Więcej...
Prezenty dla PSP w Sadku

Sportowe wsparcie dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. Placówka...

Więcej...
IMIENINY TĘCZOWEGO MISIA

28 listopada, w czwartkowe przedpołudnie dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szydłowcu...

Więcej...
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w tym roku 12 października. Uroczystości...

Więcej...

Kultura

W Szydłowcu zabrzmiały hity salsy

26 października w szydłowieckim zamku odbył się koncert zespołu El Salsero z saksofonistą Luisem...

Więcej...
XVI Szydłowieckie Dożynki w Zdziechowie

Tradycją mieszkańców gminy Szydłowiec stało się wspólne obchodzenie święta plonów. Tegoroczne...

Więcej...
Zapraszamy na uroczystości

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w...

Więcej...
Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

15 sierpnia na dziedzińcu zamkowym miał miejsce uroczysty koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod...

Więcej...