28 grudnia 2018r. podczas IV sesji Rady Miejskiej, radni głosowali nad budżetem, zatwierdzając plan dochodów i wydatków gminy Szydłowiec na rok 2019.
Zanim przystąpiono do głosowania nad tą najważniejszą dla działań samorządu uchwałą, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej gminy, Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła projekt budżetu na 2019 r.

Zakłada on plan dochodów w wysokości 76.218.944 zł. Z planowanych dochodów wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 70.372.720 zł i majątkowe w wysokości 5.846.224 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 79.261.737 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 68.102.323 zł i majątkowe na kwotę 11.159.414 zł.

Radni zapoznali się także z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie i bez żadnych uwag zaopiniowała projekt budżetu.
Również pozytywną opinię Komisji Budżetu przedstawiła jej przewodnicząca radna Anna Majstrak.
- Po dokładnej analizie planu finansowego Komisja Budżetu Rady Miejskie stwierdziła, że dochody oraz wydatki zaplanowane na rok 2019 są realistyczne. Uzależnione one będą w głównej mierze od wpływów z podatków, sprzedaży działek oraz środków zewnętrznych, tj. dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez instytucje zewnętrzne – poinformowała Anna Majstrak.

- Budżet na rok 2019 zakłada realizację ponad sześćdziesięciu zadań inwestycyjnych. W planach jest m.in. kontynuacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu”, to szczególnie ważne zadania. Wspomnę także o budowie dróg w miejscowościach Hucisko i Szydłówek, których budowa planowana jest z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto bieżący rok budżetowy będzie w naszej gminie również czasem realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. W planie wydatków na 2019 rok zostały zarezerwowane środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – dodała przewodnicząca Komisji Budżetu.

W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych obecnych na sali obrad. Trzynaście głosów było za, jeden wstrzymujący się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk podziękował za prace nad rocznym planem dochodów i wydatków gminy Burmistrzowi Szydłowca, pani Skarbnik i pracownikom miejskiego ratusza oraz życzył 100% realizacji budżetu.
Podziękowania złożył również Burmistrz Artur Ludew, który powiedział, że przyjęty budżet jest na miarę możliwości naszej gminy i uwzględnia wiele potrzeb inwestycyjnych, na realizację których mieszkańcy oczekują. Zaznaczył, że gmina nie jest w stanie zrobić jednocześnie wszystkich potrzebnych zadań, niemniej te zaplanowane do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy nie budzą kontrowersji i dołoży wszelkich starań, aby były wykonane w jak największym procencie.

Płatności bezgotówkowe

Sport

Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Międzynarodowy Turniej Shinkyokushinkai

Trzynastu zawodników z Akademii Karate Szydłowiec reprezentowało nasze miasto w V...

Więcej...
Rozgrywki sportowe - grali w kosza i tenisa

3 sierpnia odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Szydłowca. W turnieju zwyciężył...

Więcej...
Na kortach o puchar Burmistrza

Zapraszamy do udziału w rywalizacji sportowej. 3 sierpnia (sobota) od godz. 9.00 na kortach przy...

Więcej...

Edukacja

Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...
„Szkoła Pamięta”

W Sadku są takie miejsca, o których trzeba pamiętać, wiedzą o tym pracownicy i uczniowie...

Więcej...
Uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 24 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

Więcej...
School and family - ERASMUS+

Dyrektor oraz grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w...

Więcej...

Kultura

koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych laureatem "Wierzby"

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zdobywcą dwóch pierwszych nagród w konkursie...

Więcej...
XXVII PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY

XXVII PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY organizowany przez...

Więcej...