Zakończył się egzamin gimnazjalny organizowany przez CKE w dniach 18-20 kwietnia 2016 roku. Przystąpiło do niego 360 tys. uczniów z całej Polski. W gminie Szydłowiec z testem zmierzyli się uczniowie – Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie – ogółem 196 chłopców i dziewcząt.

Egzamin trwał trzy dni. Pierwszego dnia gimnazjaliści odpowiadali na pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie przeszli do rozwiązywania zadań z języka polskiego. W kolejnym dniu gimnazjaliści zmagali się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Test z matematyki rozpoczął się o godzinie 11.00 i trwał 90 minut. Wcześniej, o godz. 9.00 uczniowie przystąpili do egzaminu z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na jego rozwiązanie mieli 60 minut. Trzeciego dnia egzaminu gimnazjalnego sprawdzono wiedzę z języka obcego. Test przeprowadzany był na dwóch poziomach: podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym - dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Na egzaminie gimnazjalnym nie ma minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, jednak przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Dla uczniów, którzy z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mogą przystąpić do egzaminów w terminie kwietniowym, przewidziano dodatkowe terminy w dniach: 1,2 oraz 3 czerwca. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 zostaną ogłoszone 17 czerwca. Zaświadczenia ze szczegółowymi informacjami na temat testów uczniowie otrzymają 24 czerwca wraz ze świadectwem szkolnym.

5 kwietnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w Szydłowcu i gminie, przystąpili do pierwszego w życiu poważnego testu zwanego „sprawdzianem szóstoklasisty”.

Przeprowadza się go od 2002 roku. Celem jest ocenienie umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce przez uczniów danego rocznika. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa się z dwóch części - pierwsza sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, a druga – z języka obcego. Sprawdzian nie jest egzaminem, a więc nie wpływa na rekrutację do gimnazjów i nie można go nie zdać. Jest on przede wszystkim źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu edukacji początkowej w Polsce, a nie narzędziem selekcji uczniów do gimnazjów.

W mieście i gminie Szydłowiec, w pięciu szkołach podstawowych przystąpiło do niego 155 uczniów – o 34 mniej niż w roku poprzednim. Wśród tegorocznych szóstoklasistów piszących sprawdzian było 64 dziewcząt i 91 chłopców. Siedmioro uczniów korzystało z dostosowania procedur egzaminacyjnych do ich indywidualnych możliwości, a jeden uczeń, który w dniu sprawdzianu był chory, napisze go w dodatkowym terminie – 2 czerwca.