Krzysztof (10.05.2016)

Pytanie:

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
chciałbym się zapytać, w jakiej fazie są prace, projekty bądź rozmowy odnośnie modernizacji szydłowieckiego zalewu oraz jaki jest planowany okres zakończenia inwestycji.
Z poważaniem,
Krzysztof

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie w sprawie stanu zaawansowania prac dotyczących modernizacji szydłowieckiego zalewu, uprzejmie informuję, że został opracowany projekt remontu jazu oraz koncepcja zagospodarowania terenu przyległego do zbiornika. Obecnie przygotowywane są procedury przetargowe na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu przyległego do zbiornika oraz kompletowana dokumentacja do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.2 Rewitalizacja Zmarginelizowanego Obszaru (przewidziane partnerstwo publiczno – prywatne). Planowane nabory to czerwiec, październik 2016 roku.

Z wyrazami szacunku
Artur Ludew
Burmistrz Szydlowca