Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w trwającym od 15 czerwca konkursie dla młodzieży i seniorów na zdjęcia przydrożnych kapliczek i krzyży. Konkurs nosi nazwę „W różańcu róża ukryta rozkwita”. Konkursowi patronuje Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu, Minister Sportu i Turystyki, Związek Gmin Wiejskich i Związek Miast Polskich. Przewodniczącym jury jest Jego Ekscelencja ks. bp Michał Janocha, Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Kultury.


Konkurs ma na celu wyeksponowanie miejsc związanych z polską tradycją, kulturą i historią, a także przybliżenie historycznych i artystycznych wartości polskich przydrożnych kapliczek i krzyży. Zaprezentowanie tych obiektów, niejednokrotnie unikatowych na skalę międzynarodową, stanowi bezcenny dorobek historyczno-artystyczny i dziedzictwo kulturowe Polaków.

W konkursie mogą wziąć udział juniorzy (do lat 18) oraz seniorzy (50+)
Termin zgłaszania prac: 15 czerwca - 15 października 2016 roku. Wyłonienie zwycięzców: 31 października. Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, jej fundatora, historię okolicy itp. Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu. Na koniec każdego miesiąca jury wyłania 1 kapliczkę miesiąca dla każdej kategorii (juniorzy – seniorzy), a na zakończenie całego konkursu – 3 zwycięskie prace (z każdej kategorii).Typowanie „kapliczki miesiąca” ma na celu ożywienie społeczności biorącej udział w konkursie – data jego zakończenia może być zbyt odległa, aby ożywić stronę, zaś comiesięczne wyróżnienie 1 pracy z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całej akcji.

Wszystkich amatorów fotografowania, których w Szydłowcu jest niemało, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Strona internetowa konkursu http://przydroznekapliczki.pl