Gospodarka odpadami komunalnymi to obecnie bardzo trudny obszar. Na podstawie obowiązujących przepisów gminy zostały praktycznie pozbawione możliwości kształtowania cen za odpady, a Rady Gmin podejmując uchwały dotyczące wysokości opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych przejmują na siebie całe „odium” niezadowolenia społecznego, w praktyce dostosowując jedynie stawkę za odpady komunalne do wysokości opłat, które kształtuje kwota zaproponowana przez firmę wygrywającą przetarg.

Ponadto należy podkreślić, że całkowita kwota zebrana od mieszkańców musi być zagospodarowana w systemie gospodarki odpadami i gmina nie ma możliwości przeznaczenie jej na inny cel. Przykładowo w dużym uproszczeniu, jeśli kwota z przetargu wyniosłaby 1000 zł, a osób odprowadzających odpady byłoby 100, to 1000 : 100 = 10zł.
Obecnie opłata za odpady komunalne kształtuje się przede wszystkim w oparciu o 3 czynniki.

1. Rządowa opłata Ministerstwa Ochrony Środowiska, która za pośrednictwem Marszałka Województwa zasila Budżet Państwa. Oplata ta przykładowo w 2014 roku wynosiła 119,68 zł za 1 tonę, w 2019 roku 170 zł, a obecnie osiągnęła wysokość 270 zł.

2. Opłata za przyjęcie odpadów do instalacji (dawne Regionalne Instytucje Przetwarzania Odpadów
Komunalnych), które również rosną.
Ceny za przyjęcie odpadów do RIPOK Radom na przestrzeni lat kształtowały się następująco:
OD 01.02.2017 -31.12.2017
- niesegregowane (zmieszane) 251,64 zł
- inne frakcje (zbierane selektywnie) 115,02 zł
OD 01-01-2018 do 2019
- niesegregowane (zmieszane) 342,89 zł
- inne frakcje (zbierane selektywnie) 171,44 zł
Rok 2020
- niesegregowane (zmieszane) 482,094 zł
- inne frakcje (zbierane selektywnie) 183,60 zł

3. Koszty oraz zyski firmy odbierającej odpady.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysokość opłat za odbiór odpadów dla mieszkańca naszej gminy są zmiany przepisów, a mianowicie uchwalona przez Sejm RP na wniosek rządu nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 19 lipca 2019r., której to zapisy zobowiązują gminy do obniżki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych czyli – banków, urzędów, przedsiębiorstw oraz wszelkiego rodzaju instytucji.
Przykładowo za pojemnik 1100 litrów do tej pory opłata ta wynosiła 164 zł., a obecnie narzucono gminom odgórnie ustaloną wysokość opłaty w kwocie 54 zł. Jak wynika z powyższego przykładu, różnicę między kwotą 164 zł., a 54zł. będzie musiał ponieść „przeciętny Kowalski”.
Obecnie wszyscy mamy ustawowy obowiązek zbiórki selektywnej. Podstawowa stawka miesięczna od osoby w Gminie Szydłowiec wynosi 16 zł. Osoby posiadające kompostownik, mogą skorzystać z ulgi składając aktualizację deklaracji i płacić 15 zł. Wówczas nie będzie od nich odbierana
frakcja bio. Warto podkreślić, że na podstawie obowiązujących przepisów nie ma możliwości zadeklarowania nieselektywnego odprowadzania odpadów, a stawka 32 zł jest „opłatą karną” za niesegregowanie odpadów, którą odgórnie ustawodawca ustalił w wysokości od 2 krotności do 4 krotności opłaty podstawowej. W naszym przypadku 16x2=32zł.
W związku z powyższym jeszcze w styczniu br. Rada Miejska przyjęła stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Szydłowiec oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami, które zostało przekazane m.in. do: Prezesa Rady Ministrów, Marszałkam Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Posłom i Senatorom z Województwa Mazowieckiego, Ministrowi Środowiska. W stanowisku tym Rada Miejska zwróciła uwagę m.in. na zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, brak odpowiedzialności producenckiej oraz brak systemu kaucyjnego obowiązującego w wielu krajach Europy, gdzie za opłatą kaucyjną można oddać np. butelki plastikowe.
Jak Państwo widzą problem odbioru odpadów komunalnych jest bardzo złożony, a podstawa do jego naprawy może być jedynie zmiana ustawowych przepisów, na podstawie których będzie funkcjonował system odbioru odpadów komunalnych w naszej gminie jak i całym kraju.

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...

Kultura

Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...

Bieżące

Komunikat Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że zostały błędnie wysłane upomnienia za brak opłaty za...

Więcej...
Nieodpłatna pomocy prawna

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w...

Więcej...
Turniej Plażowej Piłki Nożnej

Zapraszamy na Turniej Plażowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szydłowca! Już w sobotę,...

Więcej...
Nabór uzupełniający - wymiana urządzeń grzewczych

Gmina Szydłowiec prowadzi nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...