Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że od 8 kwietnia 2020 roku wypłaca wszystkie rodzaje świadczeń pieniężnych, tj.:
• ZASIŁEK STAŁY,
• ŚWIADCZENIA RODZINNE,
• ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE,
• ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +
• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu – w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego – działa i pracuje zgodnie z ustalonym czasem pracy, realizując wszystkie zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Ośrodek rozpatruje i analizuje w szczególności potrzeby mieszkańców gminy w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karty Dużej Rodziny, programu „Dobry Start”, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach ustawy „Za życiem” oraz działań dotyczących polityki senioralnej.

Głównym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez wspieranie tych osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.

W czasie zagrożenia epidemiologicznego, mając na względzie zdrowie zarówno mieszkańców gminy, jak i pracowników Ośrodka, wystosowano apel o ograniczenie wizyt w budynku MOPS-u do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw w formie korespondencji tradycyjnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poproszono również o zakładanie rachunków bankowych w celu otrzymywania przyznanych świadczeń w formie przelewu na konto.

Ośrodek nadal świadczy usługi opiekuńcze poprzez pracę opiekunek środowiskowych w miejscu zamieszkania osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. W dalszym ciągu działa także punkt wydawania ciepłych posiłków dla osób, które kwalifikują się do tego rodzaju wsparcia.

MOPS w Szydłowcu stosuje rozwiązania prawne dotyczące postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej na podstawie wprowadzonej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

MOPS wprowadził zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego procedury organizacyjne, w tym procedury świadczenia usług przez pracowników realizujących usługi opiekuńcze oraz dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom/rodzinom w sytuacji zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono także instrukcję udzielania pomocy (w formie dostarczania żywności, posiłków, leków) dla osób potrzebujących, objętych kwarantanną. Na podstawie tej instrukcji Ośrodek weryfikuje, czy dana osoba/rodzina wymaga pomocy i w sytuacji uzasadniającej udzielenie niezbędnego wsparcia współdziała z wyznaczoną do tego celu jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej. Ośrodek, w ramach zadań wykonywanych w związku z sytuacją epidemiologiczną, współpracuje również z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją.

 

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...

Kultura

Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...

Bieżące

Nabór uzupełniający - wymiana urządzeń grzewczych

Gmina Szydłowiec prowadzi nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń...

Więcej...
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

KRUS zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie...

Więcej...
Urząd Miejski włączył się do akcji

#GaszynChallenge accepted.
26 czerwca pracownicy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na czele z...

Więcej...
PSRZostań rachmistrzem

Od 15 czerwca trwa nabór na rachmistrza spisowego. Więcej informacji na bip.szydlowiec.pl.

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ulicy Parkowej

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

Więcej...