Już po raz kolejny na szydłowieckim cmentarzu kwestowano na odnowę najstarszych nagrobków. Wiele z nich odnowiono już dzięki ofiarności odwiedzających cmentarz.

Inicjatorem kwesty jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca, ale włączają się w nią również przedstawiciele władz samorządowych, członkowie innych stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy, nauczyciele, członkowie Chóru Miasta Szydłowca, a także młodzież – uczniowie i studenci.

W czasie tegorocznej kwesty zebrano kwotę 6 tys. 680 zł i 50 gr.