144 m.b. nowego chodnika po stronie cmentarza przy ul. Hubala wykonała firma PUPH "Gres". Chodnik, wraz z dwoma wjazdami na przycmentarny parking, był gotowy jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych. Oficjalnego odbioru dokonano 3 listopada.


Koszt nowego chodnika to 36,5 tys. zł. Wraz z położoną w ubiegłym roku nową nawierzchnią końcowego odcinka ulicy Kamiennej do skrzyżowania z ulicą Hubala, chodnik stanowi znaczne ułatwienie komunikacyjne dla odwiedzających szydłowiecki cmentarz.