W trosce o estetykę naszego otoczenia Urząd Miejski w Szydłowcu dokonuje gwarancyjnych przeglądów robót wykonanych na terenie miasta i gminy. W przypadku stwierdzenia usterek zobowiązuje wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy, do ich usunięcia.

Tak np. jest w przypadku pęknięć płyty piaskowca na Skwerze Staromiejskim, czy też uszkodzeń alejek w Parku Radziwiłłowskim – stwierdzone w wyniku przeglądu usterki, wykonawca zobowiązał się usunąć w listopadzie br.

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że nic nie zastąpi wspólnej troski o nasze otoczenie. Prosimy, aby wszelkie kwestie, które wymagają interwencji gminnych służb komunalnych zgłaszać za pomocą aplikacji Alertownik lub pod numerem interwencyjnym 600 -223-615.

Urząd Miejski w Szydłowcu dokłada wszelkich starań, aby nasze miasto było posprzątane, z uporządkowaną zielenią i dogodnymi miejscami na chwilę relaksu. Czuwanie nad estetyką miejsca to nieustanna praca, która wymaga nie tylko dobrych chęci, ale przede wszystkim czasu, pieniędzy i fachowości. Miejskie służby komunalne pracują z dużym zaangażowaniem, a pracy mają dużo, tym bardziej, że niestety, nie wszyscy szanują naszą przestrzeń publiczną. Ponadto, wykonanie pewnych czynności pozornie może wydawać się łatwe do zrobienia, jednak w rzeczywistości, z powodu różnych obwarowań formalno – prawnych, czy też innych przeciwwskazań nie jest takie proste i oczywiste.

Przeanalizujmy kilka przykładów:

• Wycięcie wyschniętych drzew w Parku Radziwiłłowskim wymagało zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którą to Urząd Miejski wystąpił w maju 2016 roku. Pozwolenie na wycinkę uzyskano pod koniec września. Wówczas rozpoczęto poszukiwanie firmy, która przyjmie zlecenie usunięcia drzew z wieloma obwarowaniami, które nakładają na wykonawcę różne ograniczenia tj. np. brak możności wjechania do parku pojazdami mechanicznymi. W miesiącu październiku zakontraktowano firmę, która przyjęła warunki wycinki. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano w połowie listopada br. Wiosną zostaną wykonane nasadzenia zastępcze, których koszt to około 4 500,00 zł.

• Do fosy i rzeki przepływającej przez Park Radziwiłłowski notorycznie są wrzucane różne odpady. Osoby sprzątające park wyławiają te śmieci na bieżąco, co oczywiście nie jest prostym zadaniem i znacznie wydłuża czas pracy służb komunalnych.

• Park Radziwiłłowski wykaszany jest regularnie, dzięki czemu jego trawniki są zadbane i cieszą swoim wyglądem. Być może ktoś zastanawiał się jednak dlaczego od miesiąca lipca teren zielony wzdłuż rzeki Korzeniówki i fosy nie był koszony. Wyjaśniamy, że tych prac zaniechano ze względu na przepisy prawne dotyczące ochrony gnieżdżących się tam ptaków – sezon ochronny trwa od 1 marca do 15 października. Aktualnie skarpy zostały pokoszone.

• Ławki w parku nie mają szczęścia. Jedne są obiektem aktów wandalizmu, inne zostały skradzione – sprawą kradzieży zajmuje się Komenda Powiatowa Policji. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w miarę możliwości dokonują napraw, niekiedy jednak zniszczenia są tak duże, że naprawa jest nieopłacalna. W miejsce brakujących ławek zostaną zakupione nowe. Ponadto Referat GKiZD zaplanował na sezon zimowy demontowanie ławek z wytartymi siedziskami, odnowienie ich i ponowne ustawienie.

• W wyniku kolizji zniszczona została latarnia ustawiona na Rynku Wielkim. Zakup nowej latarni wraz z jej montażem i demontażem tej zniszczonej został wyceniony na 16 500 zł. Choć zdarzenie to miało miejsce już jakiś czas temu, wciąż się przedłuża sprawa zwrotu kosztów przez ubezpieczyciela. Dopiero po jej zakończeniu lampa zostanie wymieniona.

• Nie ulega wątpliwości, że czarne plamy oleju na Rynku Wielki wyglądają nieestetycznie. Niestety, nie można ich usunąć przy użyciu wiadra, szczotki i wody lub nawet przy użyciu zwykłej myjki ciśnieniowej. Aby skutecznie usunąć te zabrudzenia trzeba zastosować specjalistyczne urządzenia i środki chemiczne. Chemia skuteczna przy usuwaniu plam z oleju jest chemią agresywną i użycie jej w sposób otwarty przy wykorzystaniu zwykłej myjki ciśnieniowej jest niedopuszczalne ze względu na szkodliwość dla ludzi i środowiska. Gmina analizuje więc możliwość zakupu takiej usługi w wyspecjalizowanej firmie.