Urząd Miejski przyznał dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu manewrowego przy strażnicy OSP - ul. Kościuszki 178 z uwzględnieniem miejsc postojowych przy ulicy Strażackiej.


Prace na placu trwają i obejmują m.in: rozebranie istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, montaż studni ściekowych i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i montaż ogrodzenia.
- Cieszy nas fakt, że tak ważna dla nas inwestycja spotkała się ze zrozumieniem Burmistrza i Rady Miejskiej w Szydłowcu i została dofinansowana z gminnych funduszy – poinformowała Anna Tomczyk prezes OSP Szydłowiec.