Najładniejsze dekoracje

W grudniu 2016 roku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew ogłosił konkurs na ,,Najładniejszą dekorację świąteczną w gminie Szydłowiec”. Do udziału w konkursie zgłoszono sześć posesji i dwa balkony.

Komisja, której przewodniczyła Anna Majstrak - Radna Rady Miejskiej, w składzie: Agnieszka Ślizak - Radna Rady Miejskiej, Justyna Jezierska – Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, Ilona Mamla – inspektor Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, Krzysztof Adamczyk – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 29 grudnia 2016r. dokonała objazdu po posesjach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy dołożyli starań, aby ich domy i podwórka miały piękny, świąteczny wygląd. Kolorowe światełka na drzewkach, balkonach, studniach i fasadach budynków tworzyły efektowne kompozycje.

Najbardziej spektakularnie według komisji wyglądała dekoracja wykonana przez Waldemara Lesiaka z Jankowic, któremu przyznano miejsce pierwsze. Drugie miejsce przyznano Annie Grzyb z Wysocka, trzecie Martynie Gołąbek z Szydłowca. Postanowiono także przyznać dwa równorzędne wyróżnienia za dekorację balkonów, które otrzymali: Małgorzata Ozimek z Wysokiej i Władysław Gawęda z Wysokiej.

8 stycznia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wspólnie z komisją, spotkali się z uczestnikami konkursu, aby ogłosić wyniki i wręczyć nagrody. Laureatom złożono serdeczne gratulacje i zaproszono do udziału w kolejnych edycjach konkursu.