Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja systemu służącego do informowania o jakości powietrza w gminie Szydłowiec”, w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZA 2019”. W skład systemu wchodzi 5 sztuk sensorów pomiarowych mierzących PM10 i PM2,5, temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz 2 sztuki tablicy LED.

Read more

Informujemy, że od 30 października od godz. 11.00 do 4 listopada br. do godz. 11.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza – będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Kamiennej i Brzozowej. Zostaną również ustawione dodatkowe toalety. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg przygotowali specjalne miejsce przy wejściu od strony ul. Brzozowej, gdzie można zostawić używane znicze, które ponownie mogą zostać wykorzystane po zakupie wkładów. Rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć ilość odpadów i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Zachęcamy do korzystania mieszkańców i odwiedzających.

Read more

Gmina Szydłowiec pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl dotację w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pt. „Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego jednostek OSP działających na terenie Gminy Szydłowiec”, w ramach programu – „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

Read more

ulica Różana

Rozpoczął się I etap prac przy budowie nawierzchni ulicy Różanej, polegający na wyłożeniu kostką brukową o gr. 8 cm powierzchni 750 m² na odcinku o długości 250 m.b. Prace wykonuje firma Melwod II Zakład Usług Melioracyjnych, Wodno-Kanalizacyjnych i Drogowych. Wartość kosztorysowa prac to 126 tys. 321 zł.

Read more

15 października br. została opublikowana lista rankingowa beneficjentów dotacji na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 – gmina Szydłowiec otrzymała kwotę 1 999 957 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.