Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Więcej...

24 maja 2020 roku przedstawiciele samorządu gminnego Szydłowca wspólnie z członkami Koła AK oddział Szydłowiec uczcili pamięć żołnierzy, którzy polegli w maju 1944 roku walcząc z niemieckim okupantem.
Biało - czerwone wiązanki kwiatów złożono przy obelisku upamiętniającym wydarzenia z czasów II Wojny Światowej w miejscowości Ciepła. Prezes Koła AK Zofia Pawlak odczytała wiersz Zdzisława Brońskiego „Niewolnictwo”.

Więcej...

15 maja 2020 roku Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu rozpoczęło dystrybucję III dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Więcej...