W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej MOPS) w Szydłowcu informuje, że instytucja działa nadal i pracuje zgodnie z ustalonym czasem pracy, jednak mając na względzie zdrowie zarówno mieszkańców Gminy, jak i pracowników, wystosowano apel o ograniczenie wizyt w budynku MOPS-u do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw w formie korespondencji tradycyjnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Jak wszyscy wiemy sytuacja jest wyjątkowa, samorząd Gminy Szydłowiec dokłada wszelkich starań, aby zachować ciągłość swojej działalności na rzecz mieszkańców. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem, zachowując wszelkie dostępne środki ostrożności. Staramy się dbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, jak również naszych mieszkańców. Pandemia nas nie ominie, ale musimy zachować ostrożność, spokój i rozwagę, aby jej skutki były jak najmniejsze.

Wiem, że wielu lokalnych przedsiębiorców znalazło sie w bardzo trudnej sytuacji. Chcę zapewnić, że nasz samorząd na miarę swoich możliwości i kompetencji będzie wspierał przedsiębiorców. Obecnie czekamy na rządową spec ustawę, która może nam dać nowe uprawnienia, aby pomóc lokalnym firmom. Na tę chwilę możemy przede wszystkim na podstawie szeregu formalności wynikających z Ordynacji podatkowej dokonywać odroczeń, rozkładać na raty lub umarzać zaległości podatkowe. Liczę, że te procedury w obecnej sytuacji zostaną uproszone i będziemy mogli wyjąć na przeciw państwa oczekiwaniom. 

W poniedziałek odbędzie się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Miejskiej z moim udziałem. Będziemy rozmawiać o ważnych kwestiach, m.in pomocy najbardziej potrzebującym, wsparciu przedsiębiorstw oraz SPZZOZ w Szydłowcu. Poinformujemy o tym, co zostanie ustalone w specjalnym komunikacie.

Czas, który wszyscy obecnie przeżywamy nie jest łatwy dla nikogo. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy stosują się do zaleceń, zachowują wszelkie środki ostrożności i są odpowiedzialni. Słowa uznania kieruję do osób pracujących, szczególnie służb medycznych, pracowników MOPS, służb mundurowych, jak również tych, którzy w ramach obowiązków służbowych mają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, jak np, w sklepach i aptekach. Dziękuję za Wasze poświęcenie. Dziękuję również tym wszystkim, którzy organizują pomoc m.in. szyjąc maseczki ochronne.

Pomimo tego, że musimy ograniczyć kontakty międzyludzkie, nie możemy zamykać się na to, co przynosi nam dzisiejszy świat. Zachowajmy spokój i stosujmy się do zaleceń. Życzę wszystkim naszym mieszkańcom zdrowia ,siły i wytrwałości w tym trudnym dla nas czasie.


                                                                                                                          Z wyrazami szacunku
                                                                                                                          Burmistrz Szydłowca
                                                                                                                               Artur Ludew

23 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Miejskiej w Szydłowcu w formie wideokonferencji, w którym uczestniczyli przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, wiceprzewodnicząca RM Dorota Jakubczyk i wiceprzewodniczący RM Marek Plewa oraz wszyscy przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej: Anna Majstrak, Jadwiga Kopycka, Arkadiusz Sokołowski, Adam Pietras i Marek Cegliński.

Więcej...

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce kasa Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest zamknięta. Inkasenci nie będą robić odczytów wodomierzy, wystawiają jedynie faktury zawierające prognozę zużycia wody. Stan wodomierza można podawać telefonicznie pod nr 48 617-04-26 (w.24).
Prognozowe faktury będą roznoszone i wrzucane do skrzynek przy posesjach. Pamiętaj, że Inkasent nie będzie przyjmował w tym okresie wpłat za zużycie wody.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Spółki nr 59 9132 0001 0134 3905 2000 0010. Prosimy w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko płatnika oraz ID znajdujące się na fakturze.

Świat walczy z pandemią. Trudno przewidzieć co przyniesie jutro. To jest wyjątkowo zły czas, wymagający od każdego z nas rozsądku, dyscypliny i empatii. Dzisiaj, kiedy musimy ograniczyć kontakt z drugim człowiekiem do niezbędnego minimum, bardziej niż dotychczas potrzebujemy przyrody, potrzebujemy przestrzeni ze świeżym, zdrowym powietrzem. Potrzebujemy lasów. Niestety pandemia nie powstrzymuje amatorów wypalania traw i już w tym tygodniu strażacy gminnych jednostek OSP brali udział w akcji gaszenia pożaru wywołanego wiosennym, tzw. wypalaniem traw.

Więcej...