KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

  • ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
  • kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
    przy wejściu do placówki Agencji;
  • w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Więcej...

Szanowni Państwo w trosce o zdrowie nas wszystkich wprowadzamy kolejne środki ostrożności. Informujemy, że od 18 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Szydłowcu nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Mieszkańców. Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę ePUAP. Istnieje możliwość złożenia pisma w formie papierowej poprzez umieszczenie wniosków, podań, deklaracji w urnie znajdującej się w wejściu do Ratusza (parter, wejście do Urzędu Stanu Cywilnego).

Więcej...

Zarządca targowiska podjął decyzję o zamknięciu targowiska miejskiego.
Poniżej treść komunikatu:

"W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną szerzeniem się koronawirusa informujemy o zawieszeniu od 16 marca 2020 roku (poniedziałek) do odwołania handlu na terenie targowiska miejskiego w Szydłowcu, zarządzanego przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z.o.o w Szydłowcu."

Prezes Zarządu mgr inż. Dariusz Kujbida

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym z dniem 17 marca 2020 r. wstrzymane zostaje do odwołania funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szydłowcu, przy ul. Piaskowej 29.