Podpisanie umowy o dofinansowanie„Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy” – te słowa, spontanicznie, z nieskrywanym wzruszeniem odśpiewali zebrani w sali kominkowej SCKiS Zamek. Było to piękne i wymowne podsumowanie niezwykle ważnego wydarzenia - podpisania umowy na realizację projektu kluczowego, „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, dzięki któremu nowy blask zyskają reprezentacyjne miejsca w naszym mieście.

Read more

ZAMEK w SzydłowcuProjekt o nazwie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” otrzymał pozytywną ocenę formalną.
„Projekt kluczowy” przeszedł korzystnie pierwszy z trzech etapów oceny. Teraz wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej, a w dalszej kolejności ocenie wykonalności.

Read more

Podpisanie pre-umowyW piątek 22 kwietnia w szydłowieckim zamku uroczyście podpisano umowę wstępną w sprawie finansowania tzw. projektu kluczowego, obejmującego renowację zabytkowej przestrzeni publicznej miasta.

Read more

Pamiętający Szydłowiec z lat 80-tych–wiecznie rozkopany, pełen dziur, z obskurnym rynkiem wyłożonym zwietrzałą „trylinką” i resztkami tzw. „kocich łbów”, przyznają, że pozytywne zmiany w obrazie miasta zaczęły się wraz z remontem ratusza, uporządkowaniem Rynku Wielkiego i doprowadzeniem ulicy Radomskiej do obecnego stanu.

W roku 2010 czas na następny etap. Wysiłek władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego przyniósł rezultat w postaci projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Read more

Zamek w SzydłowcuDobra wiadomość dla Szydłowca! 29 grudnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wpisaniu na listę projektów kluczowych projektu dotyczącego odnowy centrum miasta oraz zabytkowych obiektów w Szydłowcu. Oznacza to dofinansowanie projektu poza procedurą konkursową ze względu na jego duże znaczenie dla regionu. Wartość inwestycji wynosi 18,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 15,3 mln zł.

Read more