BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księgach wieczystych Nr RA1S/00011623/8 i RA1S/00008361/9 oznaczoną numerami działek nr 5699/5 i 5699/15 o łącznej powierzchni 1080 m2 – cena wywoławcza 45 000,00 zł.(brutto)

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 11:00.

Weiterlesen...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczone numerami działek:

  • nr 5772/11 o powierzchni 1209 m2 – cena wywoławcza 85 000,00 zł.
  • nr 5772/12 o powierzchni 1199 m2 – cena wywoławcza 80 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00.

Weiterlesen...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu, która zgodnie z ustaleniami studium leży na terenach oznaczonych symbolem SR – strefa zagospodarowania dla funkcji średnio intensywnego rolnictwa

Do sprzedaży przeznacza się działki:

  • nr 858 i 3727 o łącznej powierzchni 0,1448 ha – cena wywoławcza 15 000,00 zł. Uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00003330/8.


Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00.

Działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. leżą na terenach oznaczonych symbolem SR – strefa zagospodarowania dla funkcji średnio intensywnego rolnictwa.

Weiterlesen...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki położonej we wsi Świerczek gmina Szydłowiec stanowiącej tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Do sprzedaży przeznacza się działkę:

  • nr 367/2 o powierzchni 0,2840 ha – cena wywoławcza 4 000,00 zł. uwidoczniona w księdze wieczystej RA1S/00013344/2.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 11:00.

Działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Weiterlesen...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu.

Do sprzedaży przeznacza się działkę:

  • nr 813 o powierzchni 1,4070 ha – cena wywoławcza 16 000,00 zł. uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00028588/2.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1.R – tereny rolne oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem 5 ZL – tereny lasów.

Weiterlesen...