Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary oznaczonej numerem działki 5699/38.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

pdfWykaz

BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usługi komercyjne położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki nr 5716/2 o pow. 403 m2 – cena wywoławcza 49 000,00 zł. (brutto).

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00032149/4 oznaczoną numerem działki działki 1380/18 o powierzchni 5781 m2– cena wywoławcza 195 000,00 zł. (brutto).

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy – teren o pow. 100 m2 z działki oznaczonej nr 5522/1 stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Jagiellończyka.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

pdfWykaz