Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu oznaczonej numerami działki 813;
  • we wsi Świerczek gmina Szydłowiec, oznaczonej numerem działki 367/2.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.

Do sprzedaży przeznacza się działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi oznaczoną nr 4512/1 o pow. 0,2331 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 297 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 11 marca 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szydłowiec, oznaczonych numerami działek 858 i 3727 o łącznej powierzchni 0,1448 ha położonych w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica oznaczonej numerem działki 5757/40 na rzecz właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5757/33.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Metalowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, oznaczonej numerem działki 969/14 o powierzchni 1,3225 ha, która położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.