Zdjęcie przedstawia urządzenie na siłowni plenerowej.

25 października br. odbył się odbiór urządzeń na siłowni plenerowej w miejscowości Krzcięcin. Siłownia plenerowa ma posłużyć długie lata mieszkańcom sołectwa.

Łatwa obsługa umożliwi dbanie o aktywność fizyczną, a ćwiczenia wspomogą koordynację ruchową.


Miło nam poinformować Państwa o realizacji zadania „Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzcięcin poprzez zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 129, należącej do gminy Szydłowiec”. Plac zabaw został doposażony w kolejny sprzęt do siłowni plenerowej, składającej się z orbitreków, wioślarza, krzesła oraz pylonu, który uzupełnił dotychczasowy kompleks.


Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale wykonawcy oraz Sołtysa sołectwa Krzcięcin Krystyny Kowalik.


Realizacja zadania sfinansowana z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego, całkowity koszt doposażenia placu zabaw wraz z montażem wyniósł 11 900 złotych.


Wykonawcą zlecenia była firma COMES Sokołowscy.