Gmina Szydłowiec aktywnie poszukuje możliwości zewnętrznych dotacji na zadania inwestycyjne. Dlatego do tzw. Funduszu Polski Ład, Gmina Szydłowiec złożyła 3 wnioski, czyli tyle ile każdy samorząd mógł zgłosić, a były to:

- wniosek z puli bez limitu kwotowego na zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki opiewający na kwotę 46 mln 550 tys. złotych,
- z puli do 30 mln złotych dotyczący budowy i rozbudowy dróg gminnych na kwotę 9 mln 405 tys. złotych
- z puli do 5 mln złotych na Budowę Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu.

Dofinansowanie zostało przyznane na jeden z w/w wniosków.
Gmina Szydłowiec otrzyma 4 165 000 złotych z przeznaczeniem na Budowę Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, co stanowi 85% możliwego wsparcia.

Nadmieniamy, że Gmina Szydłowiec chcąc realizować również w/w zadania, tj. dotyczące budowy dróg gminnych oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, będzie ubiegać się o środki z wszelkich możliwych źródeł w celu uzyskania wsparcia finansowego na te zadania.