Zdjęcie przedstawiające tablice a w tle domek letniskowy w miejscowości Barak

25 października 2021r odbył się odbiór robót polegających na budowie toalety zewnętrznej z umywalką, doprowadzeniem wody bieżącej i budowie zbiornika na ścieki w miejscowości Barak, na działce należącej do gminy Szydłowiec.

Prace wykonane w ramach zadania „Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec – poprzez budowę toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej
i budowę zbiornika na ścieki”.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy udziale wykonawcy.

 

 

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 21 000 złotych, w tym 10 000 złotych stanowi dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.