Dyrektor: mgr Renata Kowalik

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 7
Tel.: 48 617-03-42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ilość dzieci: 125

Specjaliści: logopeda

Języki obce: język angielski

Oferta programowa: W ramach oferty odbywają się zajęcia językowe, przyrodnicze, matematyczne, gimnastyczne, komunikacji społecznej, umuzykalniające, plastyczne, teatralne, komputerowe, zajęcia w ogrodzie, zajęcia logopedyczne, rytmika, język angielski , zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka.

Baza lokalowa: Budynek przedszkolny oddany do użytku w 1984r. posiada 5 sal dydaktycznych, pomieszczenie do zajęć logopedycznych, szatnię, zaplecze kuchenno-gospodarcze oraz pomieszczenia administracyjno- biurowe. Obok przedszkola usytuowany jest plac zabaw do zabaw i zajęć ruchowych dla dzieci.

Stałe imprezy: imieniny Tęczowego Misia, Święty Mikołaj”, Jasełka, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Dzień Babci i Dziadka, Przedszkolny Bal Karnawałowy, Kiermasz Wielkanocny, Święto Rodziny , festyn z okazji Dnia Dziecka

Inne atrakcje: wyjazdy do teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, Powszechnego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, do centrów zabaw „Fantazja” w Radomiu, na lekcje muzealne w Muzeum Wsi Radomskiej oraz w Centrum Kultury- Zamek w Szydłowcu , wspólne wyjazdy do kin w wycieczki do „Parku Jurajskiego” w Bałtowie i „Doliny Gadów” w Kielcach., Parku miniatur „Sabat” Krajno, Ośrodka Szkoleniowo - Jeździeckiego „Lucky Five Ranch” w Mroczkowie

Historia przedszkola i współczesność:
Przedszkole zostało powołane do życia jako Państwowe Przedszkole Nr 3 w Szydłowcu. Inspektor Oświaty w Szydłowcu wydał pozwolenie na otwarcie przedszkola zgodnie z Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu z dniem 01.09.1984r. Obowiązki prowadzenia przedszkola powierzone zostały Pani Wandzie Sobieraj, która przez szereg lat pełniła funkcję dyrektora.1 września 1984r. oddano do użytku nowoczesny, piękny budynek przy ulicy Wschodniej 7 dla około 120 dzieci. Pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu podjęło się wówczas 8 nauczycieli oraz zespół pracowników administracyjno-obsługowych liczący 11 osób. Przedszkole pracowało w systemie 10 godzinnym i czynne było w godzinach 6.00- 16.00. W 2001 r. Pani Dyrektor Wanda Sobieraj odeszła na emeryturę, a obowiązki dyrektora przejęła wieloletnia nauczycielka ówczesnego Przedszkola Pani Renata Kowalik, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Obecnie Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Do placówki uczęszcza 125 dzieci w wieku 2,5 -5 lat. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów: jeden 2,5 – 3 latków , jeden 3-latków, dwa oddziały 4 -latków, jeden 4-5 latków,

W roku 2009 z inicjatywy Rady Pedagogicznej, rodziców i dzieci placówce nadano imię „Tęczowego Misia”. Dzieci z radością śpiewają przedszkolny hymn o swoim Patronie.
(...) Misiu, misiu mój tęczowy
zostań moim przyjacielem
niech nas wiążą tajemnice
których mamy bardzo wiele (...)"
Miś kojarzy się każdemu dziecku z ciepłem, bezpieczeństwem, dobrocią, kimś do kogo można się przytulić. Dlatego słowa hymnu przedszkolnego mówią dlaczego to właśnie Tęczowy Miś jest patronem placówki .
Przedszkole stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Przygotowuje wychowanków do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Zapewnia im warunki do rozwoju i samorealizacji poprzez uczestnictwo w różnych formach zabaw, zajęć, konkursów, wycieczek, a także w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków poprzez różne rodzaje aktywności, twórcze działanie, wspieranie dzieci w osiągnięciu gotowości szkolnej z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Na takim gruncie opierają się założenia koncepcji pracy przedszkola: tworzenie bezpiecznych warunków do zabawy i nauki, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka dostosowane do indywidualnych ich potrzeb i możliwości, promowanie zachowań ekologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie oferty dydaktycznej umożliwiającej przygotowanie do nauki w szkole, współpraca z rodzicami, unowocześnienie bazy przedszkolnej, wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
Przedszkole realizuje politykę oświatową państwa, zapewniając dzieciom opiekę oraz zajęcia dydaktyczne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W organizacji procesu edukacyjnego przedszkole stosuje aktywne i twórcze metody pracy sprzyjające myśleniu i działaniu dziecka m.in.: elementy z obszaru edukacji matematycznej prof. E Gruszczyk-Kolczyńskiej, czytania i pisania metodą Ireny Majchrzak , Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metody ruchu rozwijającego R.Labana, W. Sherborne, pedagogikę zabawy "Klanza", elementy planu daltońskiego, edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej , uczestniczy w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" .

Wszystkie działania przedszkola podejmowane są w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości wychowanków. Efektem tego jest realizacja programów własnych m.in. „Bezpiecznie z Tęczowym Misiem”, „ z Tęczowym Misiem bawimy się bezpiecznie”, program półkolonii „ Lato z Tęczowym Misiem” itp. oraz wiele przedsięwzięć np. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Program „Czyste Powietrze wokół nas”, „Chrońmy się przed kleszczami wszelkimi sposobami”, „ Mamo Tato wolę wodę oraz „Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole” itp. Przedszkole bierze udział oraz jest organizatorem konkursów o zasięgu ogólnopolskim m.in. „Kartka bożonarodzeniowa”, „Stroik wielkanocny”, „Bajkowa lalka teatralna” itp. Działalność i sukcesy pracy przedszkola potwierdzają liczne dyplomy, nagrody, podziękowania za udział w konkursach, akcjach charytatywnych, ekologicznych.
Przedszkole aktywnie włącza się w działania środowiska lokalnego uczestnicząc w uroczystościach, kiermaszach organizowanych przez miasto, organizując wystawy prezentujące twórczość dziecięcą w instytucjach użyteczności publicznej, przygotowując programy artystyczne w formie krótkich przedstawień okolicznościowych z okazji Świąt .

Przedszkole posiada jasno sprecyzowany system norm i wartości który zawarty jest w opracowanym przez Radę Pedagogiczną „Kodeksie Tęczowego Misia”. Dzieci znają i uczą się respektować obowiązujące w nim normy, wykazują się także odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane pod kątem aktualnych potrzeb przy współudziale rodziców. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój i unowocześnienie placówki .