Dyrektor: mgr Krzysztof Ubysz

Wicedyrektorzy: mgr Marianna Łaska, mgr Łucja Ceglińska

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 57
Tel.: 48 617-60-60 lub 48 617-60-70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.psp2szydlowiec.pl

Ilość uczniów: 619 w tym: 505 w kl. I – VIII oraz 114 w oddziałach przedszkolnych.

Ilość oddziałów: 27 oddziały

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu od klasy IV funkcjonują klasy ogólne; klasy z innowacja pedagogiczną – klasy językowe, w których nauczany jest język angielski w wymiarze 4 h tyg. oraz język niemiecki w wymiarze 2 h tyg.; a także klasy sportowe.

Kadra pedagogiczna i specjaliści

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu zatrudnionych jest 59 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia wyższe i są specjalistami w swoich dziedzinach. W placówce pracują także: logopeda, pedagog, psycholog, trenerzy II klasy piłki siatkowej i nożnej.

Pracownicy obsługi: 28

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe itp.:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu proponuje swoim uczniom różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są to zajęcia poszerzające wiedzę w postaci kół zainteresowań. Uczniowie naszej szkoły objęci są także pomocą psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rozwijającymi kreatywność.

W naszej funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" proponujący zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych.

Szkoła realizuje projekty m.in. Erasmus +.

Baza edukacyjna

Budynek szkolny został oddany do użytku we wrześniu 2000 roku. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi ponad 7500m2 i składa się z 4 segmentów: segmentu dla dzieci młodszych, segmentu dla młodzieży, segmentu administracyjno-socjalnego, segmentu sportowego i auli szkolnej z 300 miejscami siedzącymi, zapleczem i przeszklonym foyer. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny: monitory, tablice interaktywne, projektory multimedialne. W szkole funkcjonuje świetlica, e-biblioteka, centrum multimedialne, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz gabinet lekarski. W piwnicach zlokalizowana jest Izba Regionalna i Ekspozycja Muzealna. Cały obiekt jest monitorowany. Jako pierwsza szkoła w Gminie Szydłowiec wprowadzony został do użytku dziennik elektroniczny.
W szkole funkcjonuje kuchnia z zapleczem i stołówką o powierzchni 1632 m2.

Baza sportowa

Szkoła posiada bogatą bazę sportową, która pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów naszej szkoły: halę sportowa z zapleczem o powierzchni całkowitej ok. 1800 m2 i galerią dla publiczności, szatnie z natryskami, magazyny sportowe i gabinety. W 2018 r. dzięki inwestycji Gminy Szydłowiec parkiet w hali został wymieniony na nawierzchnię sportową Gerflor taraflex. Oprócz hali sportowej szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem boisk „Orlik”, a także profesjonalnym, monitorowanym placem zabaw dla najmłodszych.

Stałe uroczystości szkolne:

 • uroczystości związane z obchodem rocznic patriotycznych
 • Dni Papieskie
 • Andrzejki, Mikołajki, Jasełka
 • Wigilie klasowe
 • Święto Szkoły
 • Pasowanie na Ucznia
 • Dzień Talentów

 

Historia szkoły

W roku 1995 Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o wybudowaniu w mieście trzeciej, nowoczesnej szkoły podstawowej. Budowa szkoły ruszyła w październiku 1997 r., całość obiektu oddano do użytku 28 sierpnia 2000 r.
Od 1 września 2000 roku w nowym obiekcie szkolnym funkcjonowały dwie placówki oświatowe – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. Kadrę kierowniczą obu placówek tworzyli: w PSP2 dyrektor szkoły mgr Ew Świercz i wicedyrektor mgr Joanna Miernik; w PG1 dyrektor szkoły mgr inż. Henryk Baniak i wicedyrektor mgr Grażyna Król.
Z dniem 1 września 2003 roku obie szkoły zaczęły funkcjonować jako zespół szkół. Dyrektorem zespołu została mgr Ewa Świercz, wicedyrektorami - mgr Joanna Miernik oraz mgr Grażyna Król.
14 września 2005 roku społeczność szkolna wraz z Burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim wystąpiła do Rady Miejskiej w Szydłowcu z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.
16 października uroczystość nadania imienia rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza biskupa Stefana Siczka.
10 października 2007 roku, podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szydłówku odbyła się ceremonia poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru, ufundowanego przez społeczność szkolną, samorząd, a także lokalnych przedsiębiorców i sponsorów.
1 września 2017 roku szkoła stała się Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II. Dyrektorem został mgr Krzysztof Ubysz.
Zmiana nazwy placówki spowodowała koniczność zmiany sztandaru, który został poświęcony 20 maja 2020 roku przez biskupa Henryka Tomasika.
W czerwcu 2019r po raz ostatni świadectwa szkolne odebrali uczniowie gimnazjum.

Dyrektorzy szkoły od 2000 roku:

 1. mgr inż. Henryk Baniak (2000 – 2003) – Publiczne Gimnazjum nr 1
 2. mgr Ewa Świercz (2000 – 2003) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
 3. mgr Ewa Świercz (2003 - 2017) - Zespół Szkół im. Jana Pawła II
 4. mgr Krzysztof Ubysz (od 2017 r.) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

 

Osiągnięcia, wyróżnienia

Szkoła jest organizatorem bardzo wielu konkursów oraz posiada certyfikaty:

 • „Szkoła z Klasą”
 • „Szkoła Odkrywców Talentów”
 • „Bezpieczna Szkoła”
 • „Szkoła Demokracji”
 • „Szkoła Myślenia Pozytywnego”
 • „Szkoła zorientowana technologicznie”
 • „Młodzi cyfrowi – cyfrowi rodzice”
 • „Szkoła Dialogu”

Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentują naszą placówkę w licznych konkursach i zawodach sportowych. Wśród nich mamy laureatów i finalistów oraz zwycięzców rożnych konkursów, w tym konkursów przedmiotowych. Sportowcy bardzo często docierają do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w różnych dyscyplinach sportu.