Szanowni Państwo,

jest mi bardzo miło, że ponownie mogę do Państwa skierować kilka słów o pracy naszego samorządu, m.in. o realizowanych zadaniach i planach na przyszłość.

Rok 2019 to czas wielu wyzwań, które stoją przed samorządem gminy Szydłowiec. Wyzwania te dotyczyć będą przede wszystkim projektu rewitalizacji szydłowieckiego zalewu, wykupu gruntów pod dzielnicę przemysłową, ale również wielu innych, jakże ważnych inwestycji, na które wszyscy czekamy. Sukcesywnie poprawiamy gminną infrastrukturę drogową. W tym roku będziemy m.in. kontynuować budowę ulicy Wymysłów, przebudujemy drogi w sołectwach Hucisko i Jankowice.

Planujemy w roku bieżącym zrealizować I etap budowy ulicy Różanej oraz przygotować dokumentację na budowę ulicy Jodłowej i Metalowej. Powstaną też nowe chodniki m.in. przy ulicach Hubala i Staszica w Szydłowcu. Wkrótce ogłosimy przetarg na zagospodarowanie Placu Marii Konopnickiej. Będziemy kontynuowali budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Książek Stary. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki. Czynimy również starania o pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Korzeniowej i Baraku. W planach są remonty budynków socjalnych.Trwają zaawansowane prace przy budowie zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie MKS „Szydłowianka”. Przed nami ponadto kolejny etap budowy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy 1.389.861,45 zł na wymianę urządzeń grzewczych. W wyniku tego projektu dofinansowaniem na modernizację przydomowych kotłowni objęte zostaną 64 gospodarstwa domowe. Nieefektywne energetycznie piece są jedną z przyczyn złego stanu powietrza w sezonie grzewczym.

Troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas. 17 kwietnia w auli PSP nr 2 w Szydłowcu, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Tematem rozmów będą warunki, na jakich odbywa się podłączenie do sieci gazowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Ruszyła piąta edycja Budżetu Obywatelskiego. Już nie umiemy sobie wyobrazić rocznego planu wydatków naszej gminy bez uwzględnienia środków na zadania, o realizację których zabiegają mieszkańcy w ramach tej procedury partycypacyjnej. W tym roku zmienił się regulamin BO i została zwiększona kwota na jego realizację. Zachęcam do zapoznania się z nowymi warunkami i aktywnego udziału.

Rozpoczynamy opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Szydłowiec” - to długotrwała procedura, którą planujemy zakończyć w połowie 2021 roku. Przygotowujemy się do naborów na programy wsparcia uruchomione przez samorząd województwa mazowieckiego. Będziemy aplikowali m.in. o dotację na inwestycję w infrastrukturę sportową, modernizację gminnych dróg, doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków. Złożymy wnioski o pieniądze na aktywizację sołectw i działkowców. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można wnioskować o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Złożymy również wnioski na budowę dróg gminnych w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Przed nami dużo pracy, gdyż każdy wniosek wymaga wielu specjalistycznych dokumentów. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków.

W poszczególnych sołectwach trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowania osobom pełniącym dotychczas funkcję sołtysa. Państwa zaangażowanie i troska o swoje miejscowości jest nieoceniona. Serdecznie gratuluję tym, którzy dostali mandat zaufania od mieszkańców i zapraszam do dalszej tak owocnej współpracy.

Wkrótce po raz siedemnasty będziemy obchodzić święto miasta. Szydłowieckie Zygmunty jak co roku, będą wydarzeniem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Majówka w Szydłowcu to dobry wybór, zapraszamy na kiermasz rękodzieła, występy sceniczne lokalnych artystów, koncerty gwiazd, Bieg Zygmuntów i inne atrakcje.

Ponadto chciałbym Państwa poinformować, że sezon letni w naszej gminie zapowiada się bardzo ciekawie. Niemal każdego weekendu odbywać się będą wydarzenia kulturalne, muzyczne i sportowe. Zachęcam do śledzenia informacji i korzystania z oferty, jaką dla Państwa przygotowaliśmy.

Szanowni Państwo, jak widzicie wyzwań w Gminie Szydłowiec nie brakuje, a zmiany jakie zachodzą są wielowymiarowe. Nie możemy jednak pozwolić, aby sprawy codzienne sprawiły, że zatracimy duchową sferę naszej egzystencji. Przed nami wyjątkowy czas, czas Świąt Wielkanocnych. Z tej okazji proszę przyjąć moje serdeczne życzenia, ciepłych i radosnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, pełnych przyjaznych spotkań i wzajemnej życzliwości.

Z wyrazami szacunku
Artur Ludew - Burmistrz Szydłowca