Szanowni Państwo,

jest mi bardzo miło przekazać Państwu moje kolejne sprawozdanie z pracy samorządowej.

Dużymi krokami zbliża się koniec roku 2019, dlatego jest to doskonała okazja, żeby przekazać Państwu informacje na temat tego co udało się wykonać i tego co jest jeszcze w trakcie realizacji.

Nasza obecna praca skupia się w dużej mierze na kontynuacji rozpoczętych projektów inwestycyjnych. W dalszym ciągu trwają prace nad szydłowieckim zalewem, w ul. Pięknej wzdłuż terenów położonych w dzielnicy przemysłowej wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i wodociągową. Finalizujemy budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary i rozpoczynamy I etap prac na Woli Korzeniowej. Rozstrzygnęliśmy przetarg na I etap wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminie Szydłowiec. (całkowita wartość zadania 1 389 861,45zł., natomiast wartość I etapu to 752 000 zł). Modernizujemy naszą infrastrukturę drogową. Zrealizowaliśmy w bieżącym roku inwestycje w Szydłówku II, Hucisku, Łazach, drogę wewnętrzną przy ul. Ogrodowej. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi w Jankowicach, a do końca roku wykonane będą jeszcze prace w ul. Wymysłów, ul. Różanej oraz chodniki przy ul. Hubala i ul. Staszica. Ponadto wyremontujemy chodnik w ul. Ogrodowej oraz wybudujemy wodociąg i kanalizację sanitarną w ul. Źródlanej.

Do końca roku powstaną także niezbędne do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych dokumentacje projektowe na budowę dróg: Świniów-Wysoka, Zastronie, Rybianka, Sadek Polanki, ul. Metalowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki. Obok inwestycji, które zrealizowaliśmy samodzielnie, wykonaliśmy również wspólnie z Powiatem Szydłowieckim m. in. prace przy placu M. Konopnickiej, drogę przez Wysocko, chodnik w Wysokiej, chodnik w Szydłówku I oraz w Sadku Komorniki.

Niestety są też i niekorzystne informacje. Nasz wniosek na budowę ul. Podzamcze i Lipowej oraz ul. Kopernika i ul. Szydłowieckiego złożony w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych został ostatecznie zakwalifikowany przez Premiera na listę rezerwową i najprawdopodobniej nie zakwalifikuje się do realizacji.

Ale mimo to jest szereg dobrych informacji. Warte odnotowania jest pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia, środków na budowę oświetlenia w Woli Korzeniowej, boiska w Szydłówku I, zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa w Omięcinie, modernizację remizy OSP w Majdowie oraz budowę altany na potrzeby sołectwa w Wysocku. Ponadto udało nam się pozyskać wsparcie na zakup oczyszczaczy powietrza do naszych placówek oświatowych oraz czujników monitorujących jakość powietrza w gminie. Ze środków ministerialnego programu OSA zagospodarowaliśmy na potrzeby sołectwa działkę w Świerczku. Oprócz tego z Samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy środki na modernizację Remizy OSP w Woli Korzeniowej oraz budowę drogi w Hucisku. Ze środków rządowych i samorządowych uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Szydłowiec.

Finalizujemy zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego, systematycznie modernizujemy oświetlenie uliczne, mieszkania socjalne, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, powstał m.in budynek klubowy na stadionie MKS „Szydłowianka” i co bardzo ważne zmieniamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowiec, plany zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej oraz w dalszym ciągu wykupujemy grunty na tym terenie. W bieżącym roku planujemy jeszcze rozstrzygnięcie procedur przetargowych, dotyczących kontynuacji naszego projektu rewitalizacyjnego mającego m.in. w zakresie modernizację „Kina Górnik” oraz wybudowanie deptaku łączącego tereny przy szydłowieckim zalewie z centrum miasta.

Jak sami mieliście Państwo okazję się przekonać, w trakcie bieżącego roku inwestowaliśmy praktycznie w każdą sferę życia publicznego, rozpoczynając od działań kulturalnych, oświatowych i promocyjnych m. in. na antenie telewizji ogólnopolskiej, radiu i mediach społecznościowych oraz prasie po twarde inwestycje infrastrukturalne, o których wspomniałem powyżej. Niestety, kolejne niekorzystne informacje pojawiły się w zapowiadanych zmianach prawnych, które mają wejść w życie od 2020 r. Dotyczą one głównie niekorzystnych dla samorządów regulacji podatkowych, kosztów energii elektrycznej oraz podwyżek oświatowych, których znaczną część pokryje samorząd. Według wyliczeń Związku Miast Polskich Gmina Szydłowiec straci na tych zmianach ok. 2,5 mln zł.

Niemniej jednak, będziemy się starać jeszcze bardziej ograniczać wydatki bieżące, nadal pozyskiwać środki zewnętrzne, aby móc systematycznie realizować niezbędne dla naszych mieszkańców zadania inwestycyjne i w dalszym ciągu kontynuować pozytywne zmiany, jakie zachodzą w Gminie Szydłowiec.

Z wyrazami szacunku
Artur Ludew - Burmistrz Szydłowca