Szanowni Państwo!

Jest mi bardzo miło skierować do Państwa kilka słów na temat działalności samorządu.

Przed nami kolejne wyzwania, które nasz samorząd będzie starał się zrealizować w 2020r.

Wszystko wskazuje na to że mimo, ogromnego wzrostu kosztów, jakie już ponosi Gmina Szydłowiec i jakie będzie ponosić w latach następnych w związku z realizacją swoich ustawowych zadań, związanych przede wszystkim z podwyżkami płac dla nauczycieli, które jedynie w części pokrywa subwencja oświatowa z budżetu państwa, nadal będziemy kontynuować ważne dla naszych mieszkańców zadania.

Nasza sytuacja nie jest odosobniona i dotyczy większości gmin w całym kraju. W praktyce wygląda to w ten sposób, że gminy nie mają wpływu, w jakim czasie i w jakiej wysokości podwyżki w oświacie są przyznawane, a muszą w dużej mierze pokrywać ich wzrost. Jako samorząd nie jesteśmy przeciwni podwyżkom płac m. in. dla nauczycieli, ale stoimy na stanowisku, że zdecydowanie powinny być one pokryte w 100% przez tego, który decyduje o ich wzroście. Dziś w praktyce wygląda to tak, że rząd podnosi pensje nauczycieli, a płaci za nie samorząd. W samym 2019r. miały miejsce dwie takie podwyżki - pierwsza 5% i druga 9,6%. W roku 2020 planowana jest kolejna podwyżka 6%, która również w dużej mierze spadnie na nasz samorząd, o czym świadczy m. in. prognozowana subwencja oświatowa dla naszej gminy, która na 2020r. jest mniejsza o 809.813,00 zł od tej którą otrzymaliśmy w 2019r., podczas gdy wydatki oświatowe ze środków własnych gminy, związane przede wszystkim ze wzrostem płac nauczycieli oraz płacy minimalnej wzrosną w 2020r. w stosunku do roku poprzedniego o 1 982 124,00 zł, co daje w sumie blisko 3 mln. wzrostu wydatków z budżetu gminy w samej oświacie.

Podobnie bardzo trudna sytuacja ma miejsce w gospodarce odpadami. Gminy na podstawie obowiązujących przepisów zostały praktycznie pozbawione możliwości kształtowania cen za odpady.

Obecnie cena za odpady komunalne kształtuje się przede wszystkim w oparciu o 3 czynniki:

1. Rządowa opłata Ministerstwa Ochrony Środowiska, która za pośrednictwem Marszałka Województwa zasila Budżet Państwa
2. Opłata za przyjęcie odpadów do instalacji (dawne Regionalne Instytucje Przetwarzania Odpadów Komunalnych)
3. Koszty oraz zyski firmy odbierającej odpady. Gmina organizując przetarg na odbiór odpadów zmuszona jest do dostosowania stawki za odpady od pojedynczego mieszkańca do kwoty zaproponowanej w przetargu przez firmę odbierającą odpady. Przykładowo w dużym uproszczeniu, jeśli kwota z przetargu wyniosłaby 1000 zł, a osób odprowadzających odpady byłoby 100, to 1000:100 =10zł.

Na podstawie powyższego przykładu stawka od osoby wynosiłaby 10zł i jak Państwo widzicie kształtuje ją cena wynikająca z przetargu. Ponadto należy podkreślić, że całkowita kwota zebrana od mieszkańców musi być zagospodarowana w systemie gospodarki odpadami i gmina nie ma możliwości przeznaczenia jej na inny cel (stanowisko RM na str.14)

Jedynym sposobem na ograniczenie wzrostu cen za odpady komunalne w naszej gminie jest zlecenie w ramach zamówienia in-hose odbioru odpadów spółce gminnej, do czego też przygotowujemy się i co będziemy chcieli wprowadzić od 01.10.2020r., tj. po zakończeniu obowiązującej umowy przetargowej. Należy tu również podkreślić, że jest to zadanie bardzo trudne, zarówno pod względem finansowym, ponieważ zawiera ustawowe wymogi dotyczące posiadania m. in. taboru samochodowego, jak i organizacyjnym w związku z koniecznością uzyskania wielu zezwoleń. Niemniej jednak rozpoczęliśmy działania mające na celu podjęcie się tego trudu, a najbliższe miesiące pokażą, czy ostatecznie zdołamy go zrealizować. Mimo wyżej opisanych i jeszcze wielu innych trudności nie ustajemy w wysiłkach, aby realizować rozpoczęte programy i na miarę naszych możliwości dalej zmieniać Gminę Szydłowiec.

Warte odnotowania są kluczowe zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie na 2020r. Są to m.in. Modernizacja Kina Górnik, która jest na etapie postępowań przetargowych, budowa deptaku łączącego "Szydłowiecki Zalew" z zabytkową częścią miasta, budowa alejek między urządzeniami sportoworekreacyjnymi oraz alei głównej nad naszym zalewem, budowa dróg m. in. na Osiedlu Podzamcze, ul. Wymysłów, ul. Różanej, Zdziechowie, Zastroniu, Rybiance i Łazach – na którą to pozyskaliśmy środki z Lasów Państwowych. Kolejne zadanie to wykonanie szeregu dokumentacji projektowych, które pozwolą realizować w kolejnych latach inwestycje w ul. Jodłowej, Krótkiej, Małej i Garbarskiej.

Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim przygotujemy dokumentację techniczną, która pozwoli w przyszłości wybudować ścieżkę rowerową do Majdowa, partycypując finansowo wybudujemy również chodnik i zatokę postojową wzdłuż ul. Folwarcznej, co poprawi znacząco bezpieczeństwo, zarówno dzieci chodzących do PSP nr 1, jak i kierujących pojazdami. Przekażemy również dotację finansową dla powiatu na remont drogi w Wysocku oraz chodników w Szydłówku I i Wysokiej.

Wymierne efekty daje również współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Na podstawie aktualnych ustaleń Gmina Szydłowiec sfinansuje dokumentację techniczną, która ma być ukończona do końca 2021r., na przebudowę ul. Sowińskiego wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, począwszy od ronda Solidarności do granicy Gminy Szydłowiec co pozwoli zakończyć inwestycję trwającą obecnie na trasie 727 na terenie Gminy Chlewiska.

Podobnie rzecz się będzie miała z ul. Kościuszki. Zostanie przebudowany odcinek drogi, chodnik wraz z ciągiem pieszo-rowerowym od ronda przy wyjeździe w stronę Radomia do ul. Jastrzębskiej. Tu dokumentację techniczną Gmina Szydłowiec sfinansuje wspólnie z Powiatem Szydłowieckim. Całość robót budowlanych w przypadku obydwu zadań zrealizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2022r.

Ponadto, będziemy kontynuować bardzo ważne inwestycje kanalizacyjne. Na kolejny etap budowy kanalizacji w Woli Korzeniowej gmina pozyskała z PROW 1 999, 957 zł. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji w ulicy Książek Stary, Nowy i Majdowski, gmina złożyła wniosek na kwotę 2 811 570,54 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Czekamy na pozytywne rozstrzygniecie. Kończymy prace wodociągowokanalizacyjne przy ul. Źródlanej, koszt inwestycji wyniósł 181 603,61 zł.

Nie ustajemy w wysiłkach poprawy stanu naszego środowiska. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu z RPO woj. Mazowieckiego, gdzie Gmina Szydłowiec pozyskała na wymianę urządzeń grzewczych kwotę dofinansowania w wysokości 1 389 861,45 zł, natomiast jeszcze w tym roku zamierzamy realizować podobny projekt, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 497 705,00 zł. Ponadto na terenie naszej gminy trwają prace związane z jej gazyfikacją. Mieszkańcy sukcesywnie decydują się na modernizowanie swoich przydomowych kotłowni, co wpływa na zmniejszenie emisji CO2.

Kolejną ważną inwestycją, która również związana jest z ochroną środowiska będzie I etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Zaczniemy od nowego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz montażu nowych linii m.in. w ul. Hubala, Polanki, Kolejowej, Sadku Komorniki.

Jak do tej pory będziemy kontynuować również inwestycje na naszych sołectwach, będziemy czynić starania, aby Gmina Szydłowiec rozwijała się wielowymiarowo, zarówno pod względem inwestycyjnym, infrastrukturalnym, turystycznym, kulturalnym, tak jak na to zasługuje i tak jak na to zasługują nasi mieszkańcy.

Z poważaniem
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew