Drodzy mieszkańcy.

Za nami bardzo trudny rok, w którym musieliśmy się zmierzyć ze stresem i obawami. Zrezygnować z wielu planów i nauczyć się żyć w innym niż dotychczas świecie.

To był specyficzny czas również dla naszego samorządu, zarówno od strony finansowej jak i organizacyjnej. Realizacja zadań przypisanych gminie kosztowała nas wiele trudu, tym bardziej, że jak pokazały statystyki w 2020 r. mieliśmy o 477 więcej spraw do załatwienia, niż w 2019 roku. Łącznie wpłynęło do nas 4857 spraw. 

W związku z zaistniałą sytuacją gmina odnotowała zmniejszone dochody, głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych. Obostrzenia sprawiły, że niektóre wydatki zostały znacząco ograniczone, co pozwoliło przekierować środki na walkę z Covid-19. Rok 2020 udało nam się przetrwać dzięki temu, że bardzo dobrze od strony finansowej zamknęliśmy rok 2019r. i posiadaliśmy wolne środki, które zabezpieczyły naszą trudną sytuację. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Niektóre z powodu covidu i opóźnień związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, bądź przedłużającymi się procedurami przetargowymi, zaczęliśmy realizować dopiero pod koniec roku. Jednak najważniejsze jest to, że będą one kontynuowane. O tym, co zostało wykonane przeczytają Państwo na kolejnych stronach niniejszej publikacji.

Pod koniec marca uruchomiliśmy programy pomocowe. Wsparcie skierowaliśmy zarówno do podmiotów publicznych, przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych. Największym beneficjentem byli przedsiębiorcy, którym udzieliliśmy ulg podatkowych w postaci umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożenia należności na raty oraz umorzeń zobowiązań od czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 268 252,83zł., a były również i inne m.in. z tytułu opłaty targowej, czy opłat za odpady komunalne. Wspomogliśmy również szydłowiecki SP ZZOZ przekazując środki ochrony o wartości 9 250,00zł.

Sytuacja pandemiczna wciąż wymusza na nas różne ograniczenia. My jednak nie zwalniamy tempa. Przed nami kontynuacja projektu rewitalizacyjnego, tj. modernizacja kina „Górnik”, budowa deptaku łączącego zabytkową część miasta z zalewem oraz budowa zaplecza sanitarnego - będzie to niewielki całoroczny budynek z toaletami, natryskami oraz z pomieszczeniem biurowym, ewentualnie magazynowym. Ponadto kontynuujemy realizację projektów kanalizacyjnych w Woli Korzeniowej, w ul. Książek Stary, ul. Książek Nowy i ul. Książek Majdowski. Mamy zaplanowane m.in. inwestycje dotyczące wymiany urządzeń grzewczych. Będziemy realizować szereg inwestycji drogowych m.in. ul. Kamienną, Rzeczną, Garbarską, Szydłowieckiego, Lipową, Krótką, Leśną. Podobne inwestycje zrealizujemy również w sołectwach: Zastroniu, Jankowicach, Hucisku, Zdziechowie Działy i Rybiance. Będziemy kontynuować prace przy budowie świetlic wiejskich. Zagospodarujemy infrastrukturą sportoworekreacyjną miejsca aktywizujące mieszkańców. Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim wykonamy m.in.: przebudowę ul. Folwarcznej i ul. Podgórze, wybudujemy ciąg pieszo-rowerowy od końca terenu przy zalewie do nowo wybudowanej ścieżki rowerowej na wysokości ul. Hubala, wybudujemy chodnik w sołectwie Wysoka oraz do Sadku Komorniki. W planach mamy również dokumentację techniczną na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od stacji PKP do ul. Kolejowej na wysokości skrętu do Sadku Polanki oraz dokumentację techniczną na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Szydłowiec-Majdów.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew