Podpisanie umowyW styczniu br. z sukcesem zakończył się I etap realizacji Projektu Kluczowego. Pozytywne efekty rewitalizacji szydłowieckiej przestrzeni historycznej i kulturalnej to nowy blask ratusza miejskiego, kompleksowy remont hotelu „Pod Dębem” oraz nowo wybudowany obiekt - Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne.

Prace nad II etapem rozpoczną się za kilka dni. Zrewitalizowana będzie renesansowa siedziba Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z najbliższym jej otoczeniem.

4 kwietnia br. rozstrzygnięty został przetarg na remont budynku Zamku w Szydłowcu oraz zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej. W przeprowadzonym przetargu, na pierwsze zadanie – prace remontowe budynku zamku, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "Remar" Rafał Makowski z Orońska za kwotę - 5.990.205.61  złotych brutto. Na drugie zadanie – zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Konsorcjum Firm - Lider: Renova Sp.z.o.o. z Warszawy - Uczestnik: ART-KON Budownictwo - Konserwacja - Projektowanie Sławomir Wszoła z Zamościa za kwotę - 2.702.494,50 złotych brutto. Nadzorować oba zadania będzie warszawska firma MBJ Corporation Sp.z.o.o. za kwotę łączną - 154.980,00 złotych brutto.

29 kwietnia w ratuszu Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Iwony Czarnoty podpisał umowę z wykonawcą – prezesem Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowego "Remar" Rafałem Makowskim, na remont zamku. W spotkaniu uczestniczyli także, m.in.: Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, naczelnik wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urszula Grzmil oraz dyrektorzy instytucji, mających swoje siedziby w zamku - Małgorzata Bernatek i Aneta Oborny.

Burmistrz podkreślił, że kompleksowy remont zamku to ważne przedsięwzięcie w historii naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu wielu osób jesteśmy świadkami, jak szydłowieckie zabytki odzyskują swoją dawną świetność.

Szydłowiecki zamek zostanie gruntownie wyremontowany. Wykonana będzie elewacja zamku z reprezentacyjnymi schodami od strony wschodniej, wieżą bramną, murem kurtynowym, loggiami i galeriami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Dziedziniec zamku otrzyma nową nawierzchnię i odwodnienie. Uzupełnione zostanie poszycie dachowe oraz wymienione okna. Gruntownemu remontowi i pracom konserwatorskim poddane będzie wnętrze. Wymienione zostaną instalacje wewnętrzne, łącznie z ułatwieniami komunikacyjnymi dla niepełnosprawnych, w tym windą. Zrewitalizowane będzie także najbliższe i dalsze otoczenie zamku. Zostanie uporządkowana wyspa zamkowa i Park Radziwiłłowski. Powstanie nowe ogrodzenie od strony ulicy gen. Sowińskiego, ułożone zostaną nowe alejki, nasadzone krzewy ozdobne i drzewa, od strony ulicy Ogrodowej powstanie plac zabaw dla dzieci. Cały teren otrzyma stylowe oświetlenie.

Prace zostaną wykonane w ramach Projektu Kluczowego „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.