Uroczystą zbiórką, złożeniem meldunku i kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu Związek Strzelecki zainaugurował obchody 100 – lecia swojej działalności.

W szydłowieckich obchodach wzięli udział: delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Starachowicach, przedstawiciele komendy lotniska wojskowego w Radomiu, władz miejsko-gminnych i powiatowych, delegacje zakładów pracy.

W asyście pocztów sztandarowych, szydłowieckiej Miejskiej Orkiestry Dętej i zaproszonych gości odbył się uroczysty apel z udziałem kompanii honorowej Związku Strzeleckiego. W jej skład wchodzili strzelcy z Częstochowy, Ełku, Kłodzka, Radomia i Szydłowca. Komendant Główny ZS, Roman Burek przyjął meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów i dokonał przeglądu kompanii honorowej. Po hymnie państwowym, odegranym przez Miejską Orkiestrę Dętą odczytano okolicznościowy rozkaz Komendanta Głównego ZS Romana Burka, skierowany do wszystkich strzelców. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, zebrani przemaszerowali do kościoła św. Zygmunta, gdzie o godz. 10.30 ks. dziekan Adam Radzimirski i ks. Andrzej Kania koncelebrowali uroczystą mszę świętą w intencji strzelców i ich organizacji.

Po mszy goście i uczestnicy obchodów przemaszerowali do Zespołu Szkół im Jana Pawła II, gdzie zgodnie z tradycją odśpiewano uroczyście „Marsz Pierwszej Brygady”. Zaproszonych gości przywitał Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek.

Przypomniał on historię organizacji. Podkreślił wpływ Związku na kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Mówił o losie tych wszystkich, dla których hasłem naczelnym było „ każdy obywatel żołnierzem - każdy żołnierz obywatelem” i którzy poświęcili swe życie walce o wolną Polskę.

„W kampanii wrześniowej 1939 roku Strzelcy stanęli w pierwszym szeregu obrońców Ojczyzny. Nie godząc się z utratą państwowości przeszli do konspiracji. Nie zaakceptowali też sowieckiego zniewolenia Polski po 1944 roku. Ginęli w nierównej walce, umierali w śniegach Sybiru i ubeckich katowniach. Dzięki nim, niezłomnym, wyklętym żołnierzom, „z ich trudu i znoju Polska powstała by żyć”. Po raz trzeci w historii narodził się też Związek Strzelecki. Dziś stanowimy o nim, o jego obliczu i przeszłości.”

Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotu Prezydenckiego. Następnie radny Artur Łyczek zaprezentował wiersz, który napisał pod wpływem katastrofy pod Smoleńskiem. W dalszej części uroczystości głos zabrali: Prezes Oddziału Radomskiego Związku Piłsudczyków Dariusz Sońta, przedstawiciel Związku Strzeleckiego „Strzelec RWN” insp. ZW Lucjan Muszyński, ks. kan. Adam Radzimirski oraz Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Zebrani wysłuchali wierszy strzelca Patryka Płokity wykonane przez autora i Dorotę Wojciechowską. Wyświetlony został również film prezentujący historię Związku Strzeleckiego od momentu powstania do teraźniejszości. Program artystyczny – śpiew pieśni strzeleckich i legionowych w wykonaniu strzelców oraz wernisaż prac plastycznych przesłanych na konkurs Historyczno - Literacko - Plastyczny zorganizowany przez Związek Strzelecki zakończył Szydłowiecką część obchodów.

Patronat Honorowy na obchodami 100 lecia Związku Strzeleckiego sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz Komitet Honorowy w składzie: Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. Bryg. Zbigniew Smok, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Patronem medialnym obchodów były: czasopismo „Broń i amunicja”, magazyn „Komandos”, portal „Naczelnik-Komendant-Marszałek”, TVP Kraków oraz TVP HISTORIA.