SzkolenieMazowiecki Urząd Wojewódzki wspólnie z Burmistrzem Szydłowca przygotowali projekt szkoleniowy dla służb planistycznych samorządu terytorialnego na terenie Mazowsza.

Wojewoda Mazowiecki wspólnie Burmistrzem Szydłowca zaprosili samorządowców na szkolenie poświęcone prawidłowemu opracowywaniu i podejmowaniu uchwał planistycznych.


Kwestie sprawiające najwięcej trudności z prawidłową interpretacją przepisów wyjaśniali specjaliści: Dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Tokarski, Kierownik Oddziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego delegatury w Radomiu Piotr Gawroński, naczelnik Wydziału Planowania Miejscowego Departamentu Ładu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury Maria Szwałko, radca w wydziale prawnym urzędu wojewódzkiego Andrzej Wrona i Rafał Makarewicz inspektor w wydziale prawnym urzędu wojewódzkiego.

W trakcie szkolenia poruszono znaczenie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i wpływ tych planów na ograniczenie zbędnych kosztów funkcjonowania gminy, zwiększenie funkcjonalności danych obszarów. Prelegenci podkreślili konieczność stworzenia szczegółowych, długoterminowych planów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, które uwzględnią wpływ zagrożeń ze strony klęsk żywiołowych i umożliwią skuteczne przeciwdziałanie. W szkoleniu wzięli udział samorządowcy z regionu radomskiego.